Za večji red pri montaži

Pri vgrajevanju stavbnega pohištva se dogaja, da montažna dela opravljajo nepooblaščeni monterji, ki se včasih predstavljajo kot pooblaščeni monterji določenega proizvajalca, čeprav to niso. V družbi AJM iz Kozjaka nad Pesnico pri Mariboru so dobivali informacije iz slovenskega trga, da je teh primerov vedno več.

Pri vgrajevanju stavbnega pohištva se dogaja, da montažna dela opravljajo nepooblaščeni monterji, ki se včasih predstavljajo kot pooblaščeni monterji določenega proizvajalca, čeprav to niso. V družbi AJM iz Kozjaka nad Pesnico pri Mariboru so dobivali informacije iz slovenskega trga, da je teh primerov vedno več.

RAL_montaza_ajm
RAL montaža


Čeprav slovenska zakonodaja opredeljuje kdo in kako lahko ponuja svoje storitve ali blago po stanovanjskih hišah in da se mora v tem primeru tudi legitimirati z veljavnimi dokumenti, tega marsikdo ne počne. Zaradi tega so se v AJM odločili, da na področju storitev montaže napravijo red. Od 17. avgusta 2011 je pri njih že uvedena takoimenovana licenčna kartica. Vsi monterji družbe AJM ali njihovi pooblaščenci morajo od tega dne na vidnem mestu nositi licenčno kartico. Z njo potrjujejo, da je oseba, ki je na njej navedena, usposobljena za tovrstna dela in da se sprotno izobražuje o novostih s področja montaže.

Preden prične monter z vgrajevanjem stavbnih elementov je dolžan stranki pokazati svojo licenčno kartico. Ta ni prenosljiva na drugo osebo, zato mora na zahtevo stranke predložiti tudi svoj osebni dokument. Šele zatem lahko prične z deli v določeni zgradbi. V kolikor izvaja dela monter brez potrjene licence, stranka ne more uveljavljati reklamacije za morebitne napake pri montaži.
   
Licenca oziroma dovoljenje za montažo je potrjeno z veljavno nalepko za tekoče leto na hrbtni strani kartice. Potrditev usposobljenosti za to leto pridobi monter, ko uspešno opravi letni preizkus znanja v internem sistemu izobraževanja v AJM.

VZOREC_LICENNE_KARTICE_ajm
VZOREC LICENČNE KARTICE-obe strani


Z novostjo želijo pri tem proizvajalcu stavbnega pohištva vzpostaviti večji red na tem področju in hrati zaščititi odjemalce pred neljubimi stroški zaradi slabo opravljenega dela. Obenem bodo s tem ukrepom preprečili tudi druge nevšečnosti, ki jih lahko povzročijo nepoklicane osebe. Naročniki storitve pa se bodo najbolj samozaščitno ravnali, če bodo od monterjev zahtevali predložitev licenčne kartice, ki so jo uvedli v AJM.

Več na www.ajm.si

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI

SORODNE VSEBINE