Vodno silo izkoriščamo že več kot 150 let in je ena prvih rešitev, kako pretvarjati mehansko delo v električno.

Ker je pri izgradnji hidroelektrarn neizogiben poseg v prostor in tudi največkrat predmet razprav, traja pogosto desetletja, da se vsi igralci...

Cilji politike na področju obnovljivih virov energije v Evropski uniji bodo za leto 2020 verjetno doseženi in celo  preseženi, če bodo države članice EU v celoti izvajale svoje nacionalne akcijske načrte za energijo iz obnovljivih virov in  izboljšale finančne instrumente, sporoča Evropska komisija, ki je predstavila poročilo o napredku na področju energije iz obnovljivih virov v EU.

 

Poročilo o napredku na področju energije iz obnovljivih virov v EU, ki ga je predstavila Evropska komisijo, ugotavlja, da  bodo cilji politike glede energije iz obnovljivih virov za leto 2020 verjetno doseženi in celo preseženi, če bodo države  članice v celoti izvajale svoje nacionalne akcijske načrte za energijo iz obnovljivih virov in izboljšale finančne  instrumente. V poročilu je prav tako poudarjeno, da morajo države članice povečati medsebojno sodelovanje in bolje  vključevati energijo iz obnovljivih virov na enotni evropski trg. Po ocenah bi lahko s takšnimi ukrepi letno prihranili 10  milijard evrov....


{jumi[*24][

Ta teden je bilo v evropski prestolnici veliko oči uprtih v biotsko raznovrstnost. Ta je bila namreč osrednja tema Zelenega tedna na Evropski komisiji. Da se pomena biotske raznovrstnosti, še manj pa problema njenega upada premalo zavedamo, poudarja tudi evropski komisar za okolje dr. Janez Potočnik, ki je za Energetiko.NET spregovoril tudi o tem, kako gleda na načrtovano gradnjo novega termoenergetskega bloka v Šoštanju.

 

Biotska raznovrstnost ali biodiverziteta pomeni raznovrstnost vseh živečih organizmov ter njihovih življenjskih okolij. Njen upad prinaša negativne posledice za več področij človekovega blagostanja, kot so zdravje, varnost oskrbe s hrano in energijo, odpornost na naravne katastrofe in dostop do pitne vode ter naravnih surovin. Dobro delujoči ekosistemi tako predstavljajo osebno, ekološko in gospodarsko korist in če ne bomo pravočasno ukrepali in jih ustrezno zavarovali, nas bo samo v Evropi uničenje narave na kopnem stalo okoli 1,1 trilijon letno do leta 2050 ali 4 % EU BDP-ja, opozarja organizacija WWF (World Wide Fund for Nature)....Celoten članek:

Poslovni načrt Elektra Maribor je v letu 2010 usmerjen v intenzivno dograjevanje in posodabljanje električnega omrežja, poleg prodaje električne energije pa stremijo v družbi tudi k temu, da postanejo vodilni ponudnik celovitih storitev na področju projektiranja in gradnje fotovoltaičnih sistemov v Sloveniji. O poslovnih rezultatih, načrtih in tekočih projektih smo se pogovarjali z mag. Andrejem Kosmačinom, ki je mandat kot predsednik uprave Elektra Maribor začel 14. aprila 2010 in bo podjetje vodil do leta 2014.

 

Ste v letu 2009 dosegli načrtovane poslovne rezultate?Z lanskim poslovnim rezultatom smo zadovoljni; kljub gospodarski krizi, ki je bila prisotna v svetu in tudi v Sloveniji, smo v preteklem letu poslovali uspešno. Dosegli smo načrtovani dobiček in povečali premoženje podjetja. Elektro Maribor je lani ustvaril za 185.014.426 evrov čistih prihodkov od prodaje; čisti poslovni izid je bil 1.431.493 evrov.

 

Zunanji dejavniki, ki so vplivali na naše poslovanje v letu 2009, so bili: manj povpraševanja po električni energiji, manj distribuirane električne energije, nižji obseg investicijskih vlaganj in nižji prihodki od investicij v lastni režiji, povečano število neplačnikov električne energije ter znižanje gospodarske aktivnost v gradbeništvu in zato nižji prihodki od prodaje gradbeno-montažnih storitev....

Celoten članek:

Slovenija ima trenutno 46 energetskih menedžerjev, ki so končali izobraževanje po programu EUREM - »Evropski energetski menedžer«. Junija bo izobraževalni program zaključilo še predvidoma 25 »svežih« energetskih menedžerjev, tako da jih bo do konca letošnjega leta že blizu 70. - Pred kratkim je bil eden slovenskih energetskih menedžerjev imenovan za NAJ energetskega menedžerja leta. - Četrta generacija EUREM-ovih menedžerjev začne izobraževanje oktobra, program pa bodo na Centru za energetsko učinkovitost Instituta Jožef Stefan ( IJS-CEU) nadaljevali in ga še nadgrajevali.

 

V Nemčiji ocenjujejo, da po EUREM-u izobraženi energetski menedžerji s svojim delom prispevajo k zmanjšanju rabe energije za 640 GWh letno, tako tudi k zmanjšanju emisij CO2 za 220 kt. Podatki za Avstrijo temeljijo na rezultatih projektnih nalog; 119 menedžerjev naj bi z ukrepi, predvidenimi v nalogah, doseglo znižanje rabe energije za 281 GWh in emisij CO2 za 73,8 kt letno, na letni ravni pa naj bi privarčevali tudi 10,3 milijona evrov, medtem ko so naložbe zahtevale 48,4 milijona evrov....Celoten članek:
Poleg izgradnje plinovoda z Madžarsko in podpisa pogodbe z ruskim Gazpromom, je med pomembnejšimi hrvaškimi projekti na plinskem področju terminal utekočinjenega zemeljskega plina na otoku Krk, projekt, ki ga je država že pred dvema letoma označila kot strateškega. Realizacija omenjenih in nadaljnjih projektov je v času gospodarske krize sicer velik izziv, kljub temu stremi Hrvaška k doslednemu razvoju plinskega trga, skupaj z diverzifikacijo varno in zanesljivo oskrbo s tem energentom, so bili uvodni poudarki 25. Mednarodnega znanstveno-strokovnega plinskega srečanja v Opatiji. Rdeča nit prvega dne konferenca je bila zemeljski plin v kombinaciji z obnovljivimi viri energije.

185 trilijonov kubičnih metrov, številka naraste na 451 trilijonov z rezervami plina iz skrilavca – poleg tega je plin...

Tik pred srečanjem medagencijske skupine za zajem in skladiščenje ogljika (angl. Carbon Capture and Storage - CCS), ki bo potekalo danes v Washingtonu, so iz ameriškega podjetja USA Green Energy Group sporočili, da so v postopku pridobivanja patenta za sistem izgorevanja premoga za proizvodnjo pare.

Inovativni sistem porabi 50 odstotkov manj premoga za enako proizvodnjo pare, kar pomeni da so tudi stroški za gorivo...

Lokalni energetski koncepti (LEK) morajo v posameznih slovenskih občinah kar se da celovito oceniti možnosti ter pripraviti rešitve na področju energetske oskrbe v lokalni skupnosti. Precej občin pa omenjenega koncepta, kljub temu, da se zadnji rok za njihovo pripravo vztrajno bliža, še ni pripravilo.

 

Pri pripravi LEK gre za dolgoročni razvoj občin na področju obstoječih energetskih kapacitet, obenem pa je namenjen večjemu informiranju porabnikov energije. Končni cilj energetskih konceptov pa je priprava ukrepov na področju učinkovite rabe energije ter uvajanja novih alternativnih energetskih rešitev.

 

Pred tem je seveda potrebno analizirati trenutno energetsko stanje v posamezni občini ter vzpostaviti primerne ukrepe za izboljšanje tega stanja. Velik poudarek pri tem je namenjen tudi ustvarjanju prihrankov občine na področju energetike ter možnosti subvencioniranja raznih projektov s strani države in Evropske unije.

 

Država v primeru, da lokalne skupnosti ne bodo uresničile zastavljenih energetskih ciljev, občin ne bo kaznovala denarno, bo pa imelo Ministrstvo za gospodarstvo v rokah škarje in platno za izdajanje soglasij občinam za morebitne ostale razvojne projekte.....
 Celoten članek:

Slovenski trg z električno energijo predvsem v zadnjem obdobju pretresajo večje organizacijske spremembe. Gre za tržno dejavnost elektrodistribucijskih podjetij, nastop novih ponudnikov električne energije za male odjemalce oz. gospodinjstva ter za ne dovolj odločno ukrepanje države. Med osrednje konkurenčne ponudnike električne energije še vedno sodi podjetje GEN-I, ki je spremenilo dosedanja prepričanja o delovanju trga. Kot pravi prvi mož podjetja dr. Robert Golob, potrebuje trg, da lahko uspešno deluje, več močnih konkurentov.....


Celoten članek:

Obravnavana novela energetskega zakona med drugim predpisuje, da morajo občine zagotoviti oskrbo s toploto z uporabo obnovljivih virov energije (OVE) in energetsko učinkovitejšimi rešitvami. Spremembe predvidevajo možnost komercialnih omrežij oskrbe s toploto za manjše skupine stavb, kjer skupni toplotni odjem ne presega megavatne ure na uro, učinkovitostno dividendo pri varčevanju z energijo v javnem sektorju ter predpisuje energetsko knjigovodstvo in letne cilje energetske učinkovitosti v javnem sektorju.


Lokalne skupnosti, ki nimajo sprejetega lokalnega energetskega koncepta, morajo za območja delov naselij, kjer se ne...

Varčevanje toplotne energije

Slovenska toplotna črpalka za topel in udoben dom

Stroški ogrevanja so vir preglavic za marsikatero slovensko gospodinjstvo. V povprečju v Sloveniji znašajo približno 1500 EUR na gospodinjstvo, med posameznimi regijami države pa se lahko razlikujejo tudi za več kot 70 % oziroma 1000 EUR. K sreči pa obstaja način, kako te stroške znižati za vse do 75 % in to...

Najpogostejši miti o toplotnih črpalkah

Ko pogovor steče o gradnji hiše ali o ogrevanju, toplotne črpalke v zadnjem času zavzemajo čedalje bolj pomembno vlogo. Ker pa veliko ljudi še vedno ni dovolj poučenih o načinu delovanja teh naprav, o njih kroži...

Radiatorsko in talno ogrevanje s toplotno črpalko Daikin

DAIKIN, vodilni proizvajalec toplotnih črpalk v Evropi že več let prodaja toplotne črpalke s plinom R32. Pričeli so z modelom Altherma 3 LT, ki je v zadnjem času nedvomno najbolj prodajana toplotna črpalka v...

Uplinjevalni kotel na drva, premium razred, top cena 2021

Uplinjevalni kotel je pri kurjenju na drva ena pogostejših izbir zaradi izboljšanega udobja, konkretno nižjih emisij in malo porabo energenta. Uplinjevalni so zato, ker drva v komori za uplinjanje razpadejo na oglje...

GRADNJA IN OBNOVE

Pametni dom prihodnosti - Dom24h

DOM24h pooseblja novi koncept bivanja ter demonstrira mnoge nove podsisteme za pametne stavbe prihodnosti. Projekt združuje nove tehnološko napredne komplementarne rešitve v novo celovito rešitev gradnje. S poudarkom na trajnosti in zdravem bivalnem okolju.

Otroška soba v mansardi - dovolj svetlobe in svež zrak

Šole so odprle svoja vrata in vsi upamo, da bo tako tudi ostalo. Ne samo starši, ki smo v zadnjem letu in pol ugotovili, da šolanje na daljavo in delo od doma nista mačji kašelj, ampak predvsem šolarji, ki so...

Manjše hiše Ytong - hiše manjših kvadratur

V bogati in cenovno dostopni ponudbi Ytong tipskih hiš je zbranih več kot 50 projektov različnih slovenskih birojev. Hiše so razdeljene v razrede od nizkoenergijskih do pasivnih, zasnovanih za različna geografska...

Toplotni most - kako ga odkrijemo in saniramo?

Danes veliko govorimo o tem, kako zagotoviti dovolj energije za naše rastoče potrebe. Pozabljamo pa, da imamo ogromne možnosti tudi na področju zmanjšanja porabe. Varčevanje z energijo je dolgoročno najcenejši in...

ELEKTRIČNA ENERGIJA

Kako veliko sončno elektrarno potrebujem?

Digitalizacija je v času pandemije prodrla na vsa gospodarska področja in številna podjetja so za prilagoditev v načinu poslovanja uporabila digitalne rešitve. Ena takšnih je tudi inovativna aplikacija za simulacijo delovanja sončne elektrarne in samostojni izračun. Uporabnikom omogoča prikaz delovanja glede...

Samooskrbna sončna elektrarna za energetsko neodvisnost

Samooskrbna sončna elektrarna v kombinaciji s hišno polnilno postajo in hranilnikom energije je najboljša rešitev, če želite postati deloma ali v celoti energetsko neodvisni. Stroške za električno energijo...

Sončne elektrarne v Sloveniji - pregled trga

V letu 2020 se je nadaljevala rast majhnih sončnih elektrarn (SE) za samooskrbo. Postavili smo 3947 novih sončnih elektrarn v skupni moči 55 MW, kar je po številu skoraj 60 % več kot letu 2019, po moči pa skoraj 80...

Sončna elektrarna 11 kW - cena in donos v 2021

Sončna elektrarna s ceno, ki se vsakodnevno znižuje, za široko rabo predstavlja eno bolj donosnih naložb. Cena sončne elektrarne je, glede na prihranke v celi življenjski dobi v primerjavi z donosom bančnih...

Aktualne novice

Intervju z mag. Andrejem Vizjakom o zelenem okrevanju v času predsedovanja Slovenije Svetu EU

Do konca leta 2021 Slovenija predseduje Svetu EU. O ključnih ciljih predsedovanja smo se pogovarjali z ministrom za okolje in prostor, mag. Andrejem Vizjakom. 

Cene energentov v letu 2021

Cene energentov -  elektrike, zemeljskega plina in ogljičnih kuponov na evropskih borzah so se v prvem tričetrtletju precej zvišale. Zaradi dolge zime in vročega poletja pa rast cen očitno še...

Nova spletna revija Varčujem z energijo

 V septembru je izšla nova spletna številka revije Varčujem z energijo (78).V kolikor revijo prebirate na tabličnem ali prenosnem računalniku z manjšim zaslonom, z miško priporočamo povečavo...

GBC Slovenija - 6. konferenca trajnostne gradnje

Slovensko združenje za trajnostno gradnjo GBC Slovenija bo 30. septembra organiziralo 6. konferenco trajnostne gradnje, ki se bo osredotočila na kakovost bivanja v stavbah. Epidemija s Covid-19 je namreč...

Prezračevanje, klimatizacija

Prezračevanje doma - kaj je rekuperacija?

Danes prezračevanje z rekuperacijo ali drugače imenovano “prisilno prezračevanje” postaja novi standard pri novogradnjah. Ker so sodobne stavbe zgrajene na način, da so kar se da neprodušne, se zadostno oz. optimalno zračenje prostorov lahko doseže le s prisilnim prezračevanjem. Za kakovostno bivanje in...

Prezračevalni sistem Lunos že v 20.000 stavbah v Sloveniji

Le dva do tri odstotke slovenskih gospodinjstev ima prezračevalni sistem, medtem ko je v Nemčiji, na primer, ta delež 12,5-odstoten. S trenutnim tempom vgrajevanja sistemov za prezračevanje bomo v Sloveniji do...

Klima naprava Panasonic Etherea zavira širjenje koronavirusa

Panasonic je konec aprila na virtualni novinarski konferenci delil pomembne informacije in spoznanja glede razvoja nanoe™ X tehnologije, ki pomaga izboljšati zaščito in zavira rast nekaterih virusov – vključno z...

Klimatske naprave Daikin

Za udobno bivanje v vedno bolj vročih poletnih mesecih potrebujemo učinkovito in kakovostno klimatsko napravo. V prehodnih obdobjih je ta lahko dobra rešitev tudi za (d)ogrevanje prostorov, kar se je pokazalo letos,...

Varčevanje vode

Nasveti za zbiranje deževnice

Za namakanje vrtov zadostuje že enostavna in cenovno ugodna rešitev. Če imate velik vrt z večjo potrebo po vodi ali pa želite deževnico izkoristiti tudi v hiši, je priporočljiva vgradnja podzemne naprave (na primer Carat paket za hišo in vrt).

Samooskrba z vodo z zbiranjem deževnice

Preudarni posamezniki vedno iščejo načine, kako v svoje življenje vpeljati nekaj novega, kar bi združevalo prijetno izkušnjo in bilo hkrati tudi koristno. Eden od naših predlogov je, da prestrežete brezplačno...

Filtri za vodo in pitna voda iz deževnice

Deževnica (kapnica) je mehka voda in kot taka, po izvedeni ustrezni filtraciji odlična za zalivanje vrta, pranje avtomobila, splakovanje WC školjke,  pranje perila. Z uporabo UV sterilizatorja vode pa postane...

Nakup čistilne naprave – kaj moramo vedeti

Nakup male čistilne naprave ni enostaven. Če izberemo in kupimo premišljeno, bo takšna čistilna naprava z nami več desetletij in bo delovala brez napak. Če bomo seveda upoštevali nekaj preprostih navodil. Prav...

ZELENA MOBILNOST

Električna polnilnica za električni avto dosegljiva za vse

Električni avtomobil postaja dosegljiv za vse in ni zastonj v naglem porastu, tudi v Sloveniji na cestah beležimo vse več električnih avtomobilov. Do konca leta 2020 je bilo v Sloveniji registriranih 3.670 osebnih avtomobilov na električni pogon. Preizkušen električni avto nižjega razreda lahko kupimo že...

E-mobilnost - ne muha enodnevnica, ampak globalni trend

Že nekaj časa je jasno, da e-mobilnost ni modna muha enodnevnica, kot smo lahko poslušali, ko smo na cestah srečevali prve e- avtomobile, na kolesarskih stezah prva e-kolesa, na pločnikih pa prve e-skiroje....

Avto na plin odlično prestal eko test

Prijaznost do okolja postaja tako pri izdelavi kot pri nakupu vozila vse pomembnejši dejavnik. Varčen avto v prihodnje ne bo samo vozil ceneje, ampak bo tudi povzročal manj vpliva na okolje v obliki podnebno...

Avto na plin - pospeševanje nizkoogljičnega prometa

Združenje za zemeljski in obnovljiv plin v prometu (NGVA Europe) je objavilo podatke o uporabi biometana v sektorju cestnega prometa v Evropi, ki kažejo, da je obnovljivi plin na voljo potrošnikom po Evropi ter v...

Inštalacije

Stensko in stropno ogrevanje ali hlajenje

Notranje površine zunanjih sten in podstrešnih oblog se pogosto močneje pregrevajo in ohlajajo. To povzroča dve težavi: pozimi je prostor ob zunanjih stenah za bivanje neprijeten zaradi hladu, ki ga sevajo mrzle stene, na hladnih stenah lahko začne kondenzirati vlaga, ki povzroči vlažne madeže in ustvarja...

Uponor Ecoflex VIP - jutrišnja tehnologija za ogrevalna omrežja

Ker EU stremi k temu, da do leta 2050 postane ogljično nevtralna in ker je pariški sporazum namenjen omejitvi globalnega dviga temperature na manj kot 2˚C, so podnebju prijazne in ogljično nevtralne rešitve pomemben...

Talno gretje 2021 (cena, primerjava suhi in mokri sistem)

Cena za talno gretje ni najpomembnejši vidik pri adaptacijah starih zgradb, ker investitorji ob tem iščejo predvsem izboljšanje udobja, hitro vgradnjo, ter maksimalne prihranke ogrevanja, saj je potrebna temp. v...

Vlaga v kleti

Če ima novogradnja klet, jo je potrebno vedno zaščititi proti vdoru vode z zunanje strani. Postopek je razmeroma enostaven in ga lahko izvaja srednje spreten graditelj tudi sam. Seveda pa vrag tiči v detajlih, in če...

IZKORISTI UGODNO PONUDBO

Zamenjava dobavitelja energentov ni več zahtevna reč, se pa izplača, če želite v mesecu maju za celotno leto 2021 izkoristiti nižjo ceno zemeljskega plina. Za nove kupce zemeljskega plina Energija plus zagotavlja...

Kljub temu, da so zime iz leta v leto bolj mile, ogrevalna sezona še vedno traja več kot 200 dni. Izbira ogrevanja doma je dolgoročna naložba, zato je dobro na začetku investirati več in potem prihraniti na dolgi...

Preverite akcijsko ponudbo 2021 za tandem - toplotne črpalke Bosch in prezračevalni sistemi Sabiana in si zagotovite posebne pogoje nakupa. Med sistemi za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje spoznajte sistem, ki...

Če imate težave z vlago, želite pravočasno poskrbeti za klimo poleti, ali ste v dilemi kateri ogrevalni sistem je z vidika porabe energije optimalen za vas, vam priporočamo stopiti v stik s podjetjem Tersus....

Kalkulator Oceni prihranek energije je novo priročno večnamensko spletno orodje, ki vam pojasni koliko prihranite s prehodom na novi energent, novi ogrevalni sistem, sončno elektrarno in električni...

Večina investitorjev se sprašuje ali je cena sončne elektrarne sprejemljiva za slovenski žep ter koliko prihranimo. Odgovore nam je pojasnil predstavnik podjetja Enertec, Peter Kumer, soustanovitelj blagovne znamke...

zdrava hisa

ponudniki toplotnih

S klikom na posamično podjetje dostopate do tehničnih karakteristik ponudnikov TOPLOTNIH ČRPALK zrak – voda

fotovoltaicne-elektrarne
Posodobljen akcijski načrt OVE za sončne elektrarne predvideva cca. 10% rast letno. Do leta 2020 naj bi dodatno inštalirali 161 MW sončnih elektrarn. S sprejetjem Uredbe o samooskrbi…
ogrevanje
Toplotne črpalke prestrezajo energijo zemlje, zraka ali vode. Ob primerjavi sistemov za toplotne črpalke lahko kljub višjim stroškom investicije…
pasivna-hisa
Za ogrevanje, hlajenje, pripravo tople vode, klimatizacijo in razsvetljavo v pasivni ali skoraj nič - energijski hiši potrebujejo tako malo energije…
Gradnja in obnove
DOBRA PRAKSA GRADNJA in OBNOVE
Do leta 2020 naj bi po evropskih smernicah, ki jim sledi tudi Slovenija, razvoj gradnje energijsko učinkovitih stavb dosegel nivo skoraj nič – energijske hiše.