Mesečni TOM tudi v januarju 2014 ostaja 0,1 %, prav tako pa je tokrat tudi letni TOM enak decembrskemu (1,18 %).

 

Tabela 1: Mesečna in letna temeljna obrestna mera, Slovenija, januar 2014
Mesečna temeljna obrestna mera 0,1 %
Letna temeljna obrestna mera 1,18 %
Vir: SURS
 
Metodološko opozorilo
Podatka o mesečni in letni temeljni obrestni meri se objavljata na podlagi 3. člena Zakona o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 11/2007) in na podlagi Sklepa Banke Slovenije o temeljni obrestni meri (Uradni list RS, št. 61/96, 3/97, 23/97 in 81/97).


Mesečna temeljna obrestna mera za določen mesec se izračuna na eno decimalno mesto kot aritmetično povprečje zadnjih dvanajstih stopenj rasti cen...

V enajstih  mesecih tekočega leta je bila poraba električne energije za 12 GWh večja v primerjavi z enakim obdobjem v letu 2012.

Proizvodnja električne energije v novembru večja kakor oktobra
Neto skupna proizvodnja električne energije se je novembra 2013 glede na oktober 2013 povečala za 31 %, poraba pa se je zmanjšala za...

Vrednost v oktobru 2013 opravljenih gradbenih del je bila višja kot v predhodnem mesecu.

 

Vrednost v oktobru 2013 opravljenih gradbenih del za skoraj 8 % višja kot v predhodnem mesecu

Vrednost v oktobru 2013 opravljenih gradbenih del je bila višja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v prejšnjem mesecu, in sicer za 7,7 %. Vrednost gradbenih del na stavbah je bila višja za 2,5 %, na gradbenih inženirskih objektih pa za 8,9 %.

Vrednost v oktobru 2013 opravljenih gradbenih del višja kot pred enim letom Vrednost gradbenih del, opravljenih v oktobru 2013, je...

Povprečna maloprodajna cena električne energije za gospodinjstva je v 3. četrtletju 2013 znašala 16 EUR/100 kWh.

 

Cene električne energije ostajajo stabilne
Tudi v 3. četrtletju letošnjega leta se cene električne energije v Sloveniji niso zelo spremenile. Povprečna maloprodajna cena električne...

Mesečni TOM v decembru 2013 ostaja 0,1 %, medtem ko se je letni TOM znižal na 1,18 %.

 

Tabela 1: Mesečna in...

V desetih mesecih tekočega leta je bila poraba električne energije za manj kot 1 % manjša v primerjavi z enakim obdobjem v letu 2012.

 

Proizvodnja električne energije v oktobru manjša kakor septembra
Neto skupna proizvodnja električne energije se je oktobra 2013 glede na september 2013 zmanjšala za 30 %, poraba pa se je povečala za 6 %....

Skupni delež energije iz obnovljivih virov v bruto končni porabi energije v Sloveniji je v letu 2012 znašal 20,1 %.

 

Skupni delež energije iz obnovljivih virov v bruto končni porabi energije v Sloveniji je v letu 2012 znašal 20,1 %, kar je za 0,7 odstotne točke več kot v letu 2011. Ciljna vrednost, ki bi jo Slovenija morala doseči do leta 2020 je 25 % obnovljivih virov energije v končni bruto porabi energije.

 

Grafikon 1: Deleži energije iz obnovljivih virov energije v bruto končni porabi, Slovenija
Grafikon 1: Deleži energije iz obnovljivih virov energije v bruto končni porabi, Slovenija
 
Vir: SURS
Metodološko opozorilo
Deleži...

V tretjem četrtletju 2013 je bilo število načrtovanih gradenj stavb skoraj enako kot v tretjem četrtletju 2012.

 

Izdanih 843 dovoljenj za gradnjo stavb

V tretjem četrtletju letos je bilo v Sloveniji izdanih 843 dovoljenj za gradnjo stavb. Celotna površina vseh v tretjem četrtletju 2013 načrtovanih stavb naj bi merila okoli 300.000 m2 ali za okoli 8 % manj od površine vseh stavb, načrtovanih v tretjem četrtletju 2012; površina načrtovanih stanovanjskih stavb je bila za skoraj 12 % večja, površina načrtovanih nestanovanjskih stavb pa za 30 % manjša od površine stavb, načrtovanih v tretjem četrtletju 2012. Več kot 83 % v tretjem četrtletju 2013 predvidene stanovanjske površine je bilo načrtovanih v enostanovanjskih stavbah, okoli 15 % pa v večstanovanjskih stavbah. V načrtovanih nestanovanjskih stavbah je bilo malo več kot 37 % površine namenjenih za industrijske stavbe in skladišča, skoraj 37 % za druge nestanovanjske stavbe in 14 % za stavbe splošnega družbenega pomena.

 

Načrtovanih za skoraj 2 % manj stanovanj Z izdajo gradbenih dovoljenj v tretjem četrtletju 2013 je bila predvidena gradnja 771 stanovanj, to je za skoraj 2 % manj kot v tretjem četrletju 2012; skoraj vsa načrtovana stanovanja (99,6 % vseh) bodo zgrajena v stanovanjskih stavbah. Večina načrtovanih stanovanj bo v novih stavbah – novogradnjah (99,2 %). 81 % načrtovanih stanovanj bo v enostanovanjskih stavbah, 19 % pa v večstanovanjskih stavbah. Stanovanja v enostanovanjskih stavbah bodo merila povprečno 167 m2, v večstanovanjskih stavbah pa povprečno 91 m2. Največ stanovanj se bo gradilo v osrednjeslovenski statistični regiji Z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v tretjem četrtletju 2013, je bilo načrtovanih največ stanovanj v osrednjeslovenski statistični regiji (258 ali skoraj 34 % vseh), potem v podravski statistični regiji (116 ali 15 % vseh) in v savinjski statistični regiji (102 stanovanji ali okoli 13 % vseh). V drugih statističnih regijah je bilo načrtovanih manj stanovanj, med temi najmanj v zasavski statistični regiji, le 5.
 
Tabela 1: Število in površina stavb, za katere so bila izdana gradbena dovoljenja, Slovenija, 1. četrtletje 2012 - 3. četrtletje 2013
  Skupaj Nove stavbe Sprememba namembnosti stavb
število m2 število m2 število m2
2012 1)            
1. četrtletje 690 268.522 676 253.484 14 15.038
2. četrtletje 738 333.599 716 318.237 22 15.362
3. četrtletje 844 325.706 815 312.393 29 13.313
4. četrtletje 933 323.339 915 311.482 18 11.857
2013            
1. četrtletje 854 289.991 833 280.049 21 9.942
2. četrtletje 913 410.420 898 403.381 15 7.039
3. četrtletje 843 299.087 827 291.330 16 7.757
1) Podatki za leto 2012 so končni.
Vir: SURS
 
 
Tabela 2: Število in površina stanovanj, za katere so bila izdana gradbena dovoljenja, Slovenija, 1. četrtletje 2012 - 3. četrtletje 2013
  Stanovanja skupaj Nova stanovanja Sprememba namembnosti - v stanovanja
število m2 število m2 število m2
2012 1)            
1. četrtletje 628 90.195 622 89.527 6 668
2. četrtletje 815 114.753 802 113.079 13 1.674
3. četrtletje 785 108.015 771 105.838 14 2.177
4. četrtletje 867 120.381 856 119.735 11 646
2013            
1. četrtletje 678 103.608 642 99.233 36 4.375
2. četrtletje 974 122.422 960 121.080 14 1.342
3. četrtletje 771 117.336 765 116.832 6 504
1) Podatki za leto 2012 so končni.
Vir: SURS
 
Grafikon 1: Površina novih stavb po namenu, Slovenija, 1. četrtletje 2010 - 3.četrtletje 2013
Grafikon 1: Površina novih stavb po namenu, Slovenija, 1. četrtletje 2010 - 3.četrtletje 2013
 
1) Podatki za 2013 so začasni.
Vir: SURS

Mesečni TOM se je v oktobru 2013 znižal na 0,1 %, medtem ko se je letni TOM znižal na 1,18 %.

 

Tabela 1:...

Okoljski davki so v letu 2011 znašali 1.242 milijonov EUR, to je za 3,5 % manj kot v letu pred tem.

 

V letu 2011 pobranih manj okoljskih davkov

V Sloveniji je bilo v letu 2011 plačanih v proračun RS za približno 1.242 milijonov EUR okoljskih davkov ali za 3,5 % manj kot v letu 2010. Največji delež okoljskih davkov je bil pobran z davki na energijo, 82,0 %; z davki na promet je bilo pobranih 11,6 %, z davki na onesnaževanje in z davki na rabo naravnih virov pa skupaj 6,4 % okoljskih davkov.

 

Največji delež okoljskih davkov so plačala gospodinjstva

Največji delež vseh okoljskih davkov so v letu 2011 plačala gospodinjstva, in sicer 64,4 %, preostalih 35,6 % pa gospodarski sektor. Gospodinjstva so plačala kar 66,3 % vseh davkov na energijo, 65,3 % davkov na promet in 37,6 % davkov na onesnaževanje in na rabo naravnih virov.

 

Delež okoljskih davkov v bruto domačem proizvodu je bil nižji

Okoljski davki so v letu 2011 predstavljali okoli 3,4 % bruto domačega proizvoda (BDP) ali skoraj 5 % manj kot leto pred tem. Delež okoljskih davkov v primerjavi z vsemi davki in socialnimi prispevki je znašal 9,2 % ali za 3,2 % manj kot v letu 2010.


 

Tabela 1: Okoljski davki, Slovenija

Varčevanje toplotne energije

Najpogostejši miti o toplotnih črpalkah

Ko pogovor steče o gradnji hiše ali o ogrevanju, toplotne črpalke v zadnjem času zavzemajo čedalje bolj pomembno vlogo. Ker pa veliko ljudi še vedno ni dovolj poučenih o načinu delovanja teh naprav, o njih kroži kar nekaj različnih mitov. 

Radiatorsko in talno ogrevanje s toplotno črpalko Daikin

DAIKIN, vodilni proizvajalec toplotnih črpalk v Evropi že več let prodaja toplotne črpalke s plinom R32. Pričeli so z modelom Altherma 3 LT, ki je v zadnjem času nedvomno najbolj prodajana toplotna črpalka v...

Uplinjevalni kotel na drva, premium razred, top cena 2021

Uplinjevalni kotel je pri kurjenju na drva ena pogostejših izbir zaradi izboljšanega udobja, konkretno nižjih emisij in malo porabo energenta. Uplinjevalni so zato, ker drva v komori za uplinjanje razpadejo na oglje...

Toplotna črpalka za radiatorje - pomembno pred nakupom

Ali lahko toplotna črpalka z radiatorji učinkovito ogreva tudi slabše izolirano hišo? Kakšne prihranke dosegajo visokotemperaturne toplotne črpalke? Mnogi so še vedno mnenja, da hiše brez izolacije ni možno...

GRADNJA IN OBNOVE

Pametni dom prihodnosti - Dom24h

DOM24h pooseblja novi koncept bivanja ter demonstrira mnoge nove podsisteme za pametne stavbe prihodnosti. Projekt združuje nove tehnološko napredne komplementarne rešitve v novo celovito rešitev gradnje. S poudarkom na trajnosti in zdravem bivalnem okolju.

Otroška soba v mansardi - dovolj svetlobe in svež zrak

Šole so odprle svoja vrata in vsi upamo, da bo tako tudi ostalo. Ne samo starši, ki smo v zadnjem letu in pol ugotovili, da šolanje na daljavo in delo od doma nista mačji kašelj, ampak predvsem šolarji, ki so...

Manjše hiše Ytong - hiše manjših kvadratur

V bogati in cenovno dostopni ponudbi Ytong tipskih hiš je zbranih več kot 50 projektov različnih slovenskih birojev. Hiše so razdeljene v razrede od nizkoenergijskih do pasivnih, zasnovanih za različna geografska...

Toplotni most - kako ga odkrijemo in saniramo?

Danes veliko govorimo o tem, kako zagotoviti dovolj energije za naše rastoče potrebe. Pozabljamo pa, da imamo ogromne možnosti tudi na področju zmanjšanja porabe. Varčevanje z energijo je dolgoročno najcenejši in...

ELEKTRIČNA ENERGIJA

Sončne elektrarne v Sloveniji - pregled trga

V letu 2020 se je nadaljevala rast majhnih sončnih elektrarn (SE) za samooskrbo. Postavili smo 3947 novih sončnih elektrarn v skupni moči 55 MW, kar je po številu skoraj 60 % več kot letu 2019, po moči pa skoraj 80 % več. Poleg tega je bilo lani postavljenih in na električno omrežje priklopljenih 14 sončnih...

Sončna elektrarna 11 kW - cena in donos v 2021

Sončna elektrarna s ceno, ki se vsakodnevno znižuje, za široko rabo predstavlja eno bolj donosnih naložb. Cena sončne elektrarne je, glede na prihranke v celi življenjski dobi v primerjavi z donosom bančnih...

Število sončnih elektrarn za samooskrbo se še zvišuje

Na povečanje deleža OVE v končni rabi energije vplivajo spremembe v izkoriščanju teh virov in spremembe v končni rabi energije. Leta 2018 je bil ta delež v Sloveniji 21,15-odstoten, kar je bilo 3,85 odstotka manj,...

Shranjevanje elektrike iz sončne elektrarne

V EU so Nemci vodilni na področju vgradnje solarnih baterijskih sistemov. Ta razvoj podpira nemška razvojna banka KfW, ki pospešuje in kreditira vgradnjo baterij za shranjevanje elektrike iz fotovoltaike. Da bi...

Aktualne novice

Nova spletna revija Varčujem z energijo

 V septembru je izšla nova spletna številka revije Varčujem z energijo (78).V kolikor revijo prebirate na tabličnem ali prenosnem računalniku z manjšim zaslonom, z miško priporočamo povečavo posamične strani. Če revijo prebirate na mobilnem telefonu je omogočeno preprosto povečevanje....

GBC Slovenija - 6. konferenca trajnostne gradnje

Slovensko združenje za trajnostno gradnjo GBC Slovenija bo 30. septembra organiziralo 6. konferenco trajnostne gradnje, ki se bo osredotočila na kakovost bivanja v stavbah. Epidemija s Covid-19 je namreč...

JUPOL že 14 let najbolj zaupanja vredna blagovna znamka

Revija Reader's Digest Slovenija in Mladinska knjiga Založba sta javnosti nedavno predstavili izsledke najnovejše raziskave Trusted Brand, katere cilj je bil ugotoviti, katerim blagovnim znamkam, podjetjem,...

FIBRAN odpira novo tovarno na Češkem

Skupina FIBRAN, ki je ena izmed vodilnih evropskih proizvajalcev in dobaviteljev izolacije iz ekstrudiranega polistirena (XPS), odpira novo tovarno na Češkem. Nova pridobitev pomeni širitev proizvodnih zmogljivosti,...

Prezračevanje, klimatizacija

Prezračevanje doma - kaj je rekuperacija?

Danes prezračevanje z rekuperacijo ali drugače imenovano “prisilno prezračevanje” postaja novi standard pri novogradnjah. Ker so sodobne stavbe zgrajene na način, da so kar se da neprodušne, se zadostno oz. optimalno zračenje prostorov lahko doseže le s prisilnim prezračevanjem. Za kakovostno bivanje in...

Prezračevalni sistem Lunos že v 20.000 stavbah v Sloveniji

Le dva do tri odstotke slovenskih gospodinjstev ima prezračevalni sistem, medtem ko je v Nemčiji, na primer, ta delež 12,5-odstoten. S trenutnim tempom vgrajevanja sistemov za prezračevanje bomo v Sloveniji do...

Klima naprava Panasonic Etherea zavira širjenje koronavirusa

Panasonic je konec aprila na virtualni novinarski konferenci delil pomembne informacije in spoznanja glede razvoja nanoe™ X tehnologije, ki pomaga izboljšati zaščito in zavira rast nekaterih virusov – vključno z...

Klimatske naprave Daikin

Za udobno bivanje v vedno bolj vročih poletnih mesecih potrebujemo učinkovito in kakovostno klimatsko napravo. V prehodnih obdobjih je ta lahko dobra rešitev tudi za (d)ogrevanje prostorov, kar se je pokazalo letos,...

Varčevanje vode

Nasveti za zbiranje deževnice

Za namakanje vrtov zadostuje že enostavna in cenovno ugodna rešitev. Če imate velik vrt z večjo potrebo po vodi ali pa želite deževnico izkoristiti tudi v hiši, je priporočljiva vgradnja podzemne naprave (na primer Carat paket za hišo in vrt).

Samooskrba z vodo z zbiranjem deževnice

Preudarni posamezniki vedno iščejo načine, kako v svoje življenje vpeljati nekaj novega, kar bi združevalo prijetno izkušnjo in bilo hkrati tudi koristno. Eden od naših predlogov je, da prestrežete brezplačno...

Filtri za vodo in pitna voda iz deževnice

Deževnica (kapnica) je mehka voda in kot taka, po izvedeni ustrezni filtraciji odlična za zalivanje vrta, pranje avtomobila, splakovanje WC školjke,  pranje perila. Z uporabo UV sterilizatorja vode pa postane...

Nakup čistilne naprave – kaj moramo vedeti

Nakup male čistilne naprave ni enostaven. Če izberemo in kupimo premišljeno, bo takšna čistilna naprava z nami več desetletij in bo delovala brez napak. Če bomo seveda upoštevali nekaj preprostih navodil. Prav...

ZELENA MOBILNOST

Električna polnilnica za električni avto dosegljiva za vse

Električni avtomobil postaja dosegljiv za vse in ni zastonj v naglem porastu, tudi v Sloveniji na cestah beležimo vse več električnih avtomobilov. Do konca leta 2020 je bilo v Sloveniji registriranih 3.670 osebnih avtomobilov na električni pogon. Preizkušen električni avto nižjega razreda lahko kupimo že...

E-mobilnost - ne muha enodnevnica, ampak globalni trend

Že nekaj časa je jasno, da e-mobilnost ni modna muha enodnevnica, kot smo lahko poslušali, ko smo na cestah srečevali prve e- avtomobile, na kolesarskih stezah prva e-kolesa, na pločnikih pa prve e-skiroje....

Avto na plin odlično prestal eko test

Prijaznost do okolja postaja tako pri izdelavi kot pri nakupu vozila vse pomembnejši dejavnik. Varčen avto v prihodnje ne bo samo vozil ceneje, ampak bo tudi povzročal manj vpliva na okolje v obliki podnebno...

Avto na plin - pospeševanje nizkoogljičnega prometa

Združenje za zemeljski in obnovljiv plin v prometu (NGVA Europe) je objavilo podatke o uporabi biometana v sektorju cestnega prometa v Evropi, ki kažejo, da je obnovljivi plin na voljo potrošnikom po Evropi ter v...

Inštalacije

Stensko in stropno ogrevanje ali hlajenje

Notranje površine zunanjih sten in podstrešnih oblog se pogosto močneje pregrevajo in ohlajajo. To povzroča dve težavi: pozimi je prostor ob zunanjih stenah za bivanje neprijeten zaradi hladu, ki ga sevajo mrzle stene, na hladnih stenah lahko začne kondenzirati vlaga, ki povzroči vlažne madeže in ustvarja...

Uponor Ecoflex VIP - jutrišnja tehnologija za ogrevalna omrežja

Ker EU stremi k temu, da do leta 2050 postane ogljično nevtralna in ker je pariški sporazum namenjen omejitvi globalnega dviga temperature na manj kot 2˚C, so podnebju prijazne in ogljično nevtralne rešitve pomemben...

Talno gretje 2021 (cena, primerjava suhi in mokri sistem)

Cena za talno gretje ni najpomembnejši vidik pri adaptacijah starih zgradb, ker investitorji ob tem iščejo predvsem izboljšanje udobja, hitro vgradnjo, ter maksimalne prihranke ogrevanja, saj je potrebna temp. v...

Vlaga v kleti

Če ima novogradnja klet, jo je potrebno vedno zaščititi proti vdoru vode z zunanje strani. Postopek je razmeroma enostaven in ga lahko izvaja srednje spreten graditelj tudi sam. Seveda pa vrag tiči v detajlih, in če...

IZKORISTI UGODNO PONUDBO

Zamenjava dobavitelja energentov ni več zahtevna reč, se pa izplača, če želite v mesecu maju za celotno leto 2021 izkoristiti nižjo ceno zemeljskega plina. Za nove kupce zemeljskega plina Energija plus zagotavlja...

Kljub temu, da so zime iz leta v leto bolj mile, ogrevalna sezona še vedno traja več kot 200 dni. Izbira ogrevanja doma je dolgoročna naložba, zato je dobro na začetku investirati več in potem prihraniti na dolgi...

Preverite akcijsko ponudbo 2021 za tandem - toplotne črpalke Bosch in prezračevalni sistemi Sabiana in si zagotovite posebne pogoje nakupa. Med sistemi za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje spoznajte sistem, ki...

Če imate težave z vlago, želite pravočasno poskrbeti za klimo poleti, ali ste v dilemi kateri ogrevalni sistem je z vidika porabe energije optimalen za vas, vam priporočamo stopiti v stik s podjetjem Tersus....

Kalkulator Oceni prihranek energije je novo priročno večnamensko spletno orodje, ki vam pojasni koliko prihranite s prehodom na novi energent, novi ogrevalni sistem, sončno elektrarno in električni...

Večina investitorjev se sprašuje ali je cena sončne elektrarne sprejemljiva za slovenski žep ter koliko prihranimo. Odgovore nam je pojasnil predstavnik podjetja Enertec, Peter Kumer, soustanovitelj blagovne znamke...

zdrava hisa

ponudniki toplotnih

S klikom na posamično podjetje dostopate do tehničnih karakteristik ponudnikov TOPLOTNIH ČRPALK zrak – voda

fotovoltaicne-elektrarne
Posodobljen akcijski načrt OVE za sončne elektrarne predvideva cca. 10% rast letno. Do leta 2020 naj bi dodatno inštalirali 161 MW sončnih elektrarn. S sprejetjem Uredbe o samooskrbi…
ogrevanje
Toplotne črpalke prestrezajo energijo zemlje, zraka ali vode. Ob primerjavi sistemov za toplotne črpalke lahko kljub višjim stroškom investicije…
pasivna-hisa
Za ogrevanje, hlajenje, pripravo tople vode, klimatizacijo in razsvetljavo v pasivni ali skoraj nič - energijski hiši potrebujejo tako malo energije…
Gradnja in obnove
DOBRA PRAKSA GRADNJA in OBNOVE
Do leta 2020 naj bi po evropskih smernicah, ki jim sledi tudi Slovenija, razvoj gradnje energijsko učinkovitih stavb dosegel nivo skoraj nič – energijske hiše.