Tag:

Aleksander Mervar

  • Če bodo cene terminskega zakupa elektrike na za nas najpomembnejših borzah v prihodnjih letih upadle, kot napoveduje direktor Elesa Aleksander Mervar, se nam brez podaljšanja vladnih ukrepov obeta občutna podražitev elektrike za gospodinjstva. Nujne posodobitve in spremembe distribucijskega omrežja bodo v prihodnje ustvarile tudi pritisk na omrežnine, ki bodo morale biti višje.

  • Evropska komisija je v začetku leta državam članicam EU podala predlog reforme za zasnovo trga z električno energijo (EE). Cilj reforme je odjemalce zaščititi pred preveliko nestanovitnostjo cen EE, omogočiti dostop do zanesljive energije iz čistih virov ter povečati odpornost trga. Reforma trga z električno energijo naslavlja številne zelo zahtevne izzive, predvsem pa je zanimivo, da Evropska komisija (EK) pri proizvodnji …

  • ELES uspešen pri strateških inovacijah in dobri praksi razvoja pametnih omrežij doma in na tujem Razvoj elektro energetskih omrežij gre v smeri pametnih omrežij, tudi pametnih mest s celostno urejeno prometno, energetsko in okoljsko strategijo, ki pa jih je moč doseči le z visoko učinkovitimi infrastrukturnimi sistemi, tudi energetskimi. Z uvedbo pametnih omrežij naj bi dosegli bolj učinkovito dobavo električne …

  • Javnost razburjajo številne premalo točne informacije o projektu TEŠ 6, stroka je razdeljena, projekt se pogosto ocenjuje kot zgrešen, mediji in posamezne zainteresirane skupine pa javnost zavajajo in predstavljajo enostransko plat zgodbe, brez da bi upoštevali vzdržnost energetskega sistema kot takega. Manjka nam zdrav razum in skrb za državo in državljane.   Direktor Elesa, mag. Aleksander Mervar, pojasnjuje ključne razloge …

  • Javnost razburjajo številne premalo točne informacije o projektu TEŠ 6, stroka je razdeljena, projekt se pogosto ocenjuje kot zgrešen, mediji in posamezne zainteresirane skupine pa javnost zavajajo in predstavljajo enostransko plat zgodbe, brez da bi upoštevali vzdržnost energetskega sistema kot takega. Manjka nam zdrav razum in skrb za državo in državljane.   Direktor Elesa, mag. Aleksander Mervar, pojasnjuje ključne razloge …

  • Družba ELES, d.o.o. kot sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja RS skrbi za prenosno omrežje na 400, 220 in 110 kV napetostnem nivoju ter zagotavlja varen, zanesljiv in neprekinjen prenos električne energije. Gre za eno pomembnejših družb iz elektrogospodarstva, uspehe in načrte družbe nam je podal direktor, mag. Aleksander Mervar.