Tag:

Biomasa v Sloveniji

  • Les je v Sloveniji pomemben energent. Po podatkih Statističnega urada Slovenije ga v energetske namene porabimo okrog 2 milijona ton. Največ lesa v energetske namene porabijo gospodinjstva, sledijo industrija in energetski objekti (toplarne ter sistemi sočasne proizvodnje elektrike in toplote). V gospodinjstvih v zadnjih letih opažamo upad rabe lesnih goriv, predvsem na račun toplotnih črpalk in ogrevanja na zemeljski plin. …