Tag:

energetski zakon

  • Prenovljeni energetski zakon v novogradnjah prepoveduje ogrevanje na zemeljski plin in utekočinjeni naftni plin (UNP), v strnjenih naseljih pa kurilne naprave na tekoča in trda goriva (tudi na drva in pelete), poleg tega postavlja omejitve pri koncesijah za distributerje zemeljskega plina. V javnosti je veliko razburjenja, češ da je zakon nesprejemljiv in močno posega v življenje ljudi. Na pristojnem ministrstvu očitke zavračajo.   GIZ DZP: …

  •   Nov Energetski zakon EZ-1. So obnovljivi viri energije smatrani kot širša družbena korist? Novi Energetski zakon (EZ-1) je na novo premešal karte na področju rabe obnovljivih virov energije. Pravzaprav je bil namen, da čim hitreje prenese v naš pravni red 11 direktiv EU in 6 uredb EU, zaradi zamujanja je že bila zagrožena kazen. Kaže, da je bil zakon …