Tag:

energetsko sanacijo

  •   Nov Energetski zakon EZ-1. So obnovljivi viri energije smatrani kot širša družbena korist? Novi Energetski zakon (EZ-1) je na novo premešal karte na področju rabe obnovljivih virov energije. Pravzaprav je bil namen, da čim hitreje prenese v naš pravni red 11 direktiv EU in 6 uredb EU, zaradi zamujanja je že bila zagrožena kazen. Kaže, da je bil zakon …