Tag:

Evropa

  • Podnebne spremembe in degradacija okolja ogrožajo Evropo in svet. Že dolga leta je v EU poteka zeleni prehod, ki v glavnem pomeni preklop na obnovljive vire. Poteka več kot 1500 projektov v 27 članicah, cilj pa je doseči podnebno nevtralnost Evrope do 2050. Okoljsko gledano smo občutno zavozili, zato se ukrepi nanašajo na skoraj vse: kartiranje virov toplogrednih plinov, rabo …

  • Analiza novinarjev mreže EDJNet razkriva, kako hitro se segreva Evropa in evropska mesta   V stoletni analizi so zajeli več kot 500 evropskih mest Lanski poletni vročinski val je pokazal, kakšna bodo po napovedih strokovnjakov prihodnja evropska poletja. Posledice bodo močneje občutili prebivalci mest, saj se lahko mesta segrejejo tudi po pet stopinj več kot njihova okolica. Število vročih dni …