Tag:

fazni zamik

  • Ovoj sodobne hiše mora stanovalce ščititi pred mrazom, hiša mora biti z ovojem zrakotesna, preprečiti mora vdor hrupa, zagotoviti odpornost stavbe pred vremenskimi, geološkimi in drugimi vplivi, ter onemogočati vdor vročine v dolgih poletnih dneh, če naštejemo le najvažnejše. Pri tem ovoj hiše še omogoča difuzijski prehod vlage, s tem da ohrani svoje statične in toplotne lastnosti, zagotavlja trajno vrednost …