Tag:

fotovoltaike

  • Nedavno je Vlada RS odobrila 10 milijonov evrov za podpore novim projektom v proizvodne naprave na obnovljive vire energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom (v nadaljevanju OVE in SPTE), vendar javni poziv zaradi potrebne predhodne odobritve spremenjene sheme s strani Evropske komisije (!) zaenkrat še ni najavljen.   Odobrenih 10 milijonov evrov za nove vstope proizvajalcev v podporno shemo …