Tag:

globalno segrevanje

  • Podnebne spremembe se izražajo v pogostejših ekstremnih vremenskih pojavih. Do konca stoletja naj bi se zaradi podnebnih sprememb ob trendih, ki so se izkazali v preteklosti, število vročih poletnih dni povečalo iz 31 dni na skupno 76, za več kot desetino pa tudi najvišja dnevna količina padavin. Kaj pomeni 2 °C, namesto 1,5 °C, toplejše Zemljino površje za Slovenijo, kakšne …

  • Skozi svojo dolgo zgodovino se je Zemlja znova in znova segrevala in hladila. Podnebje se je spreminjalo, ko je planet prejel več ali manj sončne svetlobe zaradi premikov v svoji orbiti. Toda v zadnjem stoletju, je še ena sila začela vplivati na podnebje Zemlje: človek. Kako to vrsto segrevanja primerjati s prejšnjimi spremembami podnebja Zemlje? Kako smo lahko prepričani, da toplogredni …

  • Zmerjene temperature globalno in v Sloveniji V začetku leta smo zabeležili izredna nihanja temperatur, zima pa je bila po stroških za ogrevanje ena bolj hudih. Za ogrevanje smo v zadnjih dveh zimah porabili več kot običajno. Za letošnjo zimo so bile sicer značilne povprečne temperature, z izjemo hladnega meseca februarja  ter enega najhladnejših zaključkov meteorološke zime v zadnjih 70 letih; …