Tag:

hidroelektrarne

  • Še vedno velika odvisnost od fosilnih goriv pa slovensko gospodarstvo in prebivalce izpostavlja morebitnim cenovnim šokom in omejitvam oskrbe z energijo. Kakšno energetsko mešanico potrebujemo, da se temu izognemo? Skupna zmogljivost obnovljivih virov energije v Sloveniji je leta 2023 znašala 2296 MW (23-odstotno povečanje glede na leto 2022). K temu je prispevala pospešena uporaba fotovoltaike – samo lani je bilo …

  • Slovenija je lani ob izredno dobrih hidroloških razmerah uvozila devet odstotkov električne energije, leto poprej 20 odstotkov, septembra letos je bil uvoz okrog 10-odstoten. »Lastni proizvodni viri elektrike so strateškega pomena za državo, kajti pričakovati je, da bo njena poraba kljub varčevanju še nekaj časa naraščala,« poudarja dr. Pavel Omahen, pomočnik direktorja družbe Eles.   »Odprtje HE Brežice na spodnji …

  • Za povečanje deleža energije iz obnovljivih virov so zelo pomembne male hidroelektrarne (MHE), ki so ekonomsko donosne tudi brez državnih podpor, v njih proizvedena elektrika pa je neoporečna, saj je pridobljena izključno iz obnovljivega vira. Kljub velikemu vodnemu potencialu naše države pa se pri nas zaradi zapletenih birokratskih postopkov gradi premalo MHE, kar je velika škoda, pravi Miroslav Prešern, direktor …

  • Boljši časi za nove male hidroelektrarne in sončne elektrarne? Družba Oven Elektro Maribor d.o.o., hčerinsko podjetje mariborskega elektrodistributerja, je specializirana za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov energije in ima v lasti šest malih hidroelektrarn inštalirane moči 2.525 kW ter 18 solarnih elektrarn moči 612,9 kW. Večino zelene elektrike proizvedejo iz hidroelektrarn, desetino iz sonca.  V Sloveniji razpolagamo z nekaj sto …