Tag:

hranilnik električne energije

  • Preverjamo ali so hranilniki s sončno elektrarno za gospodinjstva, glede na spremembo uredbe, smiselna investicija, kakšna je sedanja rentabilnost naložbe, ali so sedaj predvidene subvencije zadostne za množičen zagon sončnih elektrarn s hranilniki ter ali se bo elektrika iz sončne elektrarne lahko uporabljala tudi brez hranilnikov?

  • Podajamo odgovore bralcem, ki v zadnjih mesecih izražajo strah glede varnosti dobave energije. Bralce upravičeno skrbi visoka uvozna odvisnost Slovenije, da prav vsi ne bomo imeli zagotovljene enako varne dobave energije, posebno elektrike. Dobavitelji nam lahko v zaostrenih razmerah, bodisi zaradi previsokih cen ali pomanjkanja zalog, odpovejo dobavo energentov, ali pa cene dvignejo do te mere, da bo marsikomu plačilo …