Tag:

ingles

  •   Zveza potrošnikov Slovenije je z Gozdarskim inštitutom Slovenije  v letu 2015 testirala ali so peleti primerne kakovosti za ogrevanje (kotli na palete in kamini na pelete). Rezultati so glede kakovosti spodbudnejši kot v analizi leto prej. Peleti so energent, pri katerih je pomembna vsebnost vode, delež pepela, mehanska obstojnost pelet in gostoto nasutja. Glede na izkušnje strokovnjakov, ki so jih …

  •   Lesni peleti se kot kurivo v modernih kotlih uveljavljajo za čisto, udobno in predvsem enostavno gorivo, ter se lahko postavijo ob bok plinu in kurilnem olju. Peleti so lahko izdelani iz suhega odpadnega lesa, ki nastane pri sečnji gozdov ali obdelavi lesnih izdelkov,  kot stranski produkt pri žaganju lesa. Primerni so za kurjenje vseh peči na pelete tako velikih …