Tag:

mikom

  • Energetsko izkaznico (EI), ki je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe s podanimi priporočili za povečanje energetske učinkovitosti stavbe, je vpeljal Energetski zakon, s katerim je bila v Slovenski pravni red vpeljana Evropska direktiva o učinkoviti rabe energije v stavbah.     Namen Energetskih izkaznic je prikazati uporabniku, kupcu ali novemu najemniku, kako energetsko učinkovita je stavba ter …