Tag:

Nakup pelet

  •   Zveza potrošnikov Slovenije je z Gozdarskim inštitutom Slovenije  v letu 2015 testirala ali so peleti primerne kakovosti za ogrevanje (kotli na palete in kamini na pelete). Rezultati so glede kakovosti spodbudnejši kot v analizi leto prej. Peleti so energent, pri katerih je pomembna vsebnost vode, delež pepela, mehanska obstojnost pelet in gostoto nasutja. Glede na izkušnje strokovnjakov, ki so jih …