Tag:

Napeljava vodovoda

  • Nemško združenje DVGW (Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches) so ustanovili 1859 leta in je na državni ravni zadolženo za izdelavo tehničnih predpisov ki se nanašajo na varnost in zanesljivost plinskih in vodnih napeljav.