Tag:

NEPN

  • V jeseni 2022 se je začela prva posodobitev temeljnega dokumenta energetske politike v Sloveniji, Nacionalnega energetskega iwn podnebnega načrta (NEPN). Osnutek bi moral biti pripravljen 1. marca 2023, a dokumenta še ni. V njem bo med drugim opredeljeno, kako bomo dosegali cilje na področju razogljičenja energetike in zagotavljanja energetske samooskrbe ter kakšna bo pri tem vloga jedrske energije.