Tag:

okolje

  • Energijo, ki smo jo porabili za pridobivanje in predelavo surovin, da dobimo za gradnjo uporaben izdelek, imenujemo vsebovana energija. Nekaj energije porabimo še za prevoz v tovarne in nekaj za pretvorbo. V končni številki je zajeta vsa porabljena energija, do trenutka, ko je gradbeni material pripravljen za nakup.   Tudi vpliv na okolje Vsebovana energija je eden od ključnih podatkov, …

  • Ob 10. obletnici izhajanja revije Varčujem z energijo, smo se obrnili na dve pomembni ženski in ju prosili za njuni mnenji.   Prosili smo ju, da naj nam podata mnenje, napotek ali opozorilo, ki se nanašajo na temo, ki se jima ta trenutek zdi najpomembnejša. Dobili smo dva zanimiva odgovora, ki se oba dotikata okoljskih problemov. Prva je prof. dr. …

  • Zreli ljudje prevzemamo odgovornost za svoje ravnanje. Le okoljsko realističen človek je sposoben preusmeriti fokus v lasten vpliv na okolje in ne na vpliv človeštva kot takega.      Okolje smo mi sami Zreli ljudje prevzemamo odgovornost za svoje ravnanje; za onesnaženost in nevarnosti sodobnega časa niso krivi industrija, avtomobili, kemikalije ali fitofarmacevtska sredstva, ampak človek, ki jih upravlja in …