Tag:

omrežje

  • Če bodo cene terminskega zakupa elektrike na za nas najpomembnejših borzah v prihodnjih letih upadle, kot napoveduje direktor Elesa Aleksander Mervar, se nam brez podaljšanja vladnih ukrepov obeta občutna podražitev elektrike za gospodinjstva. Nujne posodobitve in spremembe distribucijskega omrežja bodo v prihodnje ustvarile tudi pritisk na omrežnine, ki bodo morale biti višje.

  • Evropska komisija je v začetku leta državam članicam EU podala predlog reforme za zasnovo trga z električno energijo (EE). Cilj reforme je odjemalce zaščititi pred preveliko nestanovitnostjo cen EE, omogočiti dostop do zanesljive energije iz čistih virov ter povečati odpornost trga. Reforma trga z električno energijo naslavlja številne zelo zahtevne izzive, predvsem pa je zanimivo, da Evropska komisija (EK) pri proizvodnji …

  • V Kranju je 20. oktobra potekala deveta redna seja skupščine GIZ distribucije električne energije.   Predsedniki uprav petih elektrodistribucijskih družb so obravnavali pomen ustrezno dimenzioniranega in razvitega elektroenergetskega omrežja, ki je prepogosto spregledan, a ključen element za uresničitev vladne Strategije na področju alternativnih goriv v prometu, ki predvideva, da bo leta 2030 pri nas 200.000 električnih avtomobilov. Velik uspeh elektrodistribucijskih …

  • Družba ELES, d.o.o. kot sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja RS skrbi za prenosno omrežje na 400, 220 in 110 kV napetostnem nivoju ter zagotavlja varen, zanesljiv in neprekinjen prenos električne energije. Gre za eno pomembnejših družb iz elektrogospodarstva, uspehe in načrte družbe nam je podal direktor, mag. Aleksander Mervar.