Tag:

peleti najvišjega razreda

  • Peleti so sodobno lesno gorivo iz stisnjenega, suhega, mletega lesa. Peleti veljajo za CO2 nevtralne, ter imajo, v primerjavi z drugimi lesnimi energenti, najčistejše izgorevanje. Podjetje Energoles Bohor iz Šentjurja pri Celju je slovenski proizvajalec pelet pod blagovno znamko BUKOVI PELETI z visokim standardom, kar dokazuje analiza pelet pri tržni znamki S4Q. Bukovi peleti se uvrščajo v razred A1 po kaloričnosti, vsebnosti …