Tag:

Pot do 100 % energetske družbe

  • Slovenija je imela na področju obnovljivih virov energije (OVE) ambiciozne cilje, ki so do konca leta 2020 predvidevali najmanj 25-odstotni delež OVE v bruto končni rabi energije in najmanj 10-odstotnega v prometu. Do konca lanskega leta, ki je bilo ciljno leto za doseganje zavez podnebno-energetskega svežnja Evropske unije, ji ciljev ni uspelo doseči. Zakaj ne in kako jih lahko dosežemo …