Tag:

reforma trga z električno energijo

  • Poraba električne energije v Evropski uniji v zadnjih treh desetletjih ni bistveno narasla, bila je 25-odstotna, za naslednja tri desetletja pa je predvideno, da bo rast 75-odstotna, kar lahko vpliva na višanje cen elektrike. S ciljem razogljičenja ogrevanja, prometa in industrije vsi energetski sistemi predvidevajo dramatično povečanje povpraševanja po električni energiji ter umik fosilnih goriv. Večino naštetih panog bo treba …