Tag:

samooskrba

 • Tudi če vam je distributer električne energije zavrnil soglasje za priklop sončne elektrarne oziroma vam ga je izdal za napravo z omejeno dopustno močjo, lahko še vedno postavite samooskrbno sončno elektrarno, le da poleg nje potrebujete še baterijski hranilnik, v katerem boste shranjevali presežke električne energije.

 • Število sončnih elektrarn v Sloveniji v zadnjih dveh letih strmo raste, investitorji so se za izgradnjo hitreje odločali predvsem zaradi podražitev elektrike ter napovedane spremembe uredbe o samooskrbi z elektriko, ki stopi v veljavo s 1.1.2024. Stanje sončnih elektrarn zadnjih nekaj let spremlja Laboratorij za fotovoltaiko in optoelektroniko na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani, povzemamo njihove izsledke.

 • Izračunajte porabo energije za svoj objekt in preidite na energetsko samooskrbno hišo. Za investicije v sončno elektrarno skupaj s hranilnikom električne energije Eko sklad v 2023 dodeljuje višje subvencije. Ni presenetljivo, da je gradnja sončnih elektrarn v strmem porastu. Naprava nam zagotovi dovolj električne energije, da z njo pokrijemo potrebe hiše, če objekt ogreva toplotna črpalka, pa ta pokrije tudi porabo …

 • Samooskrba z elektriko se širi tudi na uporabnike, ki bivajo v večstanovanjskih stavbah, hkrati pa tudi na druge uporabnike, ki so bili doslej prikrajšani zaradi morebitnih tehničnih, ekonomskih ali drugih ovir. Kot lahko sami preverite na ministrstvu za infrastrukturo, so za končne odjemalce na voljo različne oblike vključevanja samooskrbe z elektriko. V praksi je že več kot desetletje razširjena individualna samooskrba …

 • Otočna sončna elektrarna je tista elektrarna, ki ni povezana v elektrodistribucijsko omrežje in običajno služi za oskrbovanje stanovanja, objekta, naprave ali vozila. Takšna sončna elektrarna je namenjena lokalni samooskrbi, v nekaterih primerih samo kot dopolnilni vir energije, v drugih primerih kot stalni in primarni vir energije. Kdaj in zakaj se odločiti za otočno sončno elektrarno?

 • Na mednarodnih trgih so se v zadnjih mesecih občutno zvišale veleprodajne cene energentov, kot so zemeljski plin, električna energija, naftni derivati in premog. V Sloveniji sta se podražila ogrevanje in gorivo, napovedane so višje cene zemeljskega plina in elektrike, dražijo se tudi hrana in osnovne življenjske potrebščine. O tem, kakšne bodo posledice podražitev, kaj to pomeni za končne odjemalce in …

 • Če kdaj, potem je zdaj pravi trenutek za podjetja in občine, da začnejo razmišljati o proizvodnji električne energije z lastno sončno elektrarno. Cene energentov gredo v nebo, soočamo se z energetsko krizo. Dolgoročne napovedi cen električne energije so precej negotove. Postavitev lastne sončne elektrarne podjetjem in občinam omogoča neodvisnost od gibanja cen na trgu na eni strani in prispevek k …

 • Kako doseči več lastnih virov električne energije, koliko bomo pri tem aktivna gospodinjstva? Kakšno vlogo pri zastavljenih ciljih v akcijskih načrtih in strategijah želi država nameniti gospodinjstvom? Lastna sončna elektrarna? Lastna samooskrba z elektriko? Kako smo stimulativni pri investicijah v sončno elektrarno v primerjavi z investicijami v električni avto? Vladna strategija RS, sprejeta v 2018, do leta 2030 predvideva, da …

 • Odkar Eko sklad dodeljuje subvencije fizičnim osebam za naložbe v naprave za samooskrbo z elektriko se pričakovano povečuje zanimanje za postavitev sončnih elektrarn, hkrati pa se sproža vprašanje o tem kaj nam samooskrba z elektriko prinese koristnega, kaj samooskrba je, kako deluje in komu je namenjena.   Kako deluje samooskrba z elektriko? Samooskrba z elektriko je mehanizem za spodbujanje sončnih …

 • Princip delovanja sončne elektrarne Fotovoltaične module namestimo na streho ali samostojno konstrukcijo. Moduli proizvajajo električno energijo. S pomočjo razsmernika pretvorimo napetost iz enosmerne v izmenično in električno energijo preko digitalnega števca pošljemo v omrežje. Vso proizvedeno električno energijo nato prodamo odkupovalcem ali pa se odločimo za zagotovljen odkup. Cene so lahko tudi do nekajkrat višje od cene elektrike za lastno …

 • Kombinacija toplotne črpalke in sončne elektrarne je idealna rešitev za popolno samooskrbo doma Kako do brez stroškov za ogrevanje in električno energijo? Toplotna črpalka in sončna elektrarna nam zagotovljata finančno varnost na dolgi rok. Stroški električne energije in stroški ogrevanja za gospodinjstva predstavljajo veliko obremenitev. Toplotna črpalka nam letne stroške ogrevanja izdatno zmanjšam, sončna elektrarna pa nam pridela lastno elektriko, …

 • Prebrali smo zanimivo zaključno seminarsko nalogo geografa Francija Špolarja z Univerze v Ljubljani, v kateri je ugotavljal ali lahko občina Mirna Peč postane energetsko samozadostna. Pri tem je najbolj zanimiv način iskanja in tehtanja različnih možnosti, ki jih omogoča način poseljenosti, okolje, osončenost, meteorološke razmere in druge danosti.   ORC ima zaprt primarni krog s termičnim oljem in zaprt vodni …

 • Desetletje padanja cen solarnih modulov Kljub temu, da so prve silicijeve sončne celice nastale pred več kot 60 leti, so se sončne elektrarne in s tem fotovoltaika, kot pomemben obnovljiv vir energije, razmahnile šele v zadnjih desetih letih   Opaznejši padec cen za solarne module se je pričel točno pred desetletjem. Cena sončne elektrarne na ključ 2008 – 4.500 EUR/kW, …

 • Po letih zatišja je sedaj zaživel nov sistem spodbujanja obnovljivih virov energije, tako imenovan »Net-metering« oziroma neto merjenje električne energije, s katerim se investicije v sončne elektrarne znova izplačajo. V praksi net-metering deluje na osnovi števca električne energije, ki se vrti v obe smeri. Tako je objekt, na katerem je sončna elektrarna, čez dan proizvajalec električne energije in viške oddaja …