Tag:

stavbe

 • Sodobne stavbe naj bi bile čim bolj zrakotesne, saj le na ta način lahko zagotovimo energetsko učinkovito delovanje. Debelino izolacije z lahkoto preverjamo med vgradnjo, test zrakotesnosti pa je dokončni in edini preizkus energetske kakovosti stavbe. Točke skozi katere nenadzorovano prehaja zrak pomenijo izgubo energije poleg tega pa lahko povzročajo tudi pojav plesni in prezgodnje propadanje konstrukcije.

 • Po korakih do pasivnega standarda Celovita energetska prenova večstanovanjske stavbe je velik fiančni zalogaj za etažne lastnike, ki se zato velikokrat odločijo le za najnujnejše ukrepe v povečanje energijske učinkovitosti. Investitor prenove pred letom 1900 zgrajenega objekta, z več kot 600 m² skupne ogrevane površine, pa je razmišljal dolgoročno in se odločil za prenovo v pasivnem standardu.   Višji stroški …

 • Energijo, ki smo jo porabili za pridobivanje in predelavo surovin, da dobimo za gradnjo uporaben izdelek, imenujemo vsebovana energija. Nekaj energije porabimo še za prevoz v tovarne in nekaj za pretvorbo. V končni številki je zajeta vsa porabljena energija, do trenutka, ko je gradbeni material pripravljen za nakup.   Tudi vpliv na okolje Vsebovana energija je eden od ključnih podatkov, …

 • Najintenzivnejša stanovanjska gradnja je v Sloveniji potekala v šestdesetih letih, vsaj 34 odstotkov enostanovanjskih stavb je starejših od 50 let. Iz podatkov lahko sklepamo, da je približno polovica enostanovanjskega sklada, to je 230.000 enot, v tistem starostnem obdobju, za katerega je že potrebna celovita prenova. Teoretično obdobje uporabnosti stavbe je 60 let, zato brez korenite obnove takšne stavbe niso več …

 • V Sloveniji je na področju energetskih prenov stavb ogromen potencial. Tega se zavedajo v podjetju Borzen, saj so v letu 2016 zastavili projekt, katerega ključni cilj je zbrati in predstaviti informacije o privarčevani energiji na podlagi dobrih primerov iz prakse, s tem pa prispevati k aktivaciji prebivalcev za izrabo potencialov, ki jih prinašajo energetske prenove.   Energetska prenova poleg prihranka …

 • Osnova za ta članek je raziskava treh strokovnjakov Sheffieldske univerze. Že dolgo vemo, da ima urbano zelenje velik vpliv na mestno klimo. Zato so dve leti raziskovali, kakšen vpliv ima na razmere v stavbi zid, ki je obraščen z bršljanom, ki je zimzelena rastlina.     Bršljan na zidu je odlična toplotna izolacija ter ščit pred vlago     Kako …

 • Na Borzenu se zavedajo, da je v Sloveniji na področju energetskih prenov stavb ogromen potencial. Tako so v letu 2016 zastavili projekt, katerega ključni cilj je zbrati in predstaviti informacije o privarčevani energiji na podlagi dobrih primerov iz prakse, s tem pa prispevati k aktivaciji prebivalcev za izrabo potencialov, ki jih prinašajo energetske prenove.

 • Energetske obnove stavb so že nekaj časa glavna skrb evropske in nacionalne politike na področju energetike in varovanja okolja. To je sicer vsestransko koristno: poveča se bivalni komfort, poviša se vrednost nepremičnin in povišati bi se moral tudi zdravstveni nivo obnovljenih objektov.

 • Energetsko izkaznico (EI), ki je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe s podanimi priporočili za povečanje energetske učinkovitosti stavbe, je vpeljal Energetski zakon, s katerim je bila v Slovenski pravni red vpeljana Evropska direktiva o učinkoviti rabe energije v stavbah.     Namen Energetskih izkaznic je prikazati uporabniku, kupcu ali novemu najemniku, kako energetsko učinkovita je stavba ter …

 • Velike steklene površine, skoraj nevidni okvirji, zasteklitev od stropa do tal, to so želje današnjih arhitektov in graditeljev. Steklene ploskve prevzemajo naloge sten stavbe, kar je ugodno, saj bodo okna pozimi postala vir svetlobe in toplote za hišo. Sodobna okna morajo izpolniti vrsto zahtev, pozimi ščititi pred mrazom, poleti pred vročino, preprečiti vdor zraka in hrupa, zagotavljati nemoten pogled v …

 • POZOR: Od 1.1.2015 smete oglaševati oddajo ali prodajo nepremičnin le z navedbo energetske učinkovitosti stavbe. Energetska izkaznica stavbe je obvezna pri prodaji stavbe ali njenega posameznega dela in pri oddaji v najem za obdobje enega leta ali več. S 1.1.2015 se je iztekel prehodni rok in inšpektorji bodo v primeru oglaševanja prodaje ali oddaje nepremičnine v najem brez navedbe energijskih kazalnikov …