Tag:

topling

  • Funkcionalno enoto sistema Topling SASP za izgorevanje lesne biomase tvori šestih glavnih sklopov – toplovodni kotel ali parni kotel, uplinjevalni del, zalogovnik z doziranjem, multiciklon z dimnovodnimi cevmi in ventilatorjem dimnih plinov, komandni pult za upravljanje sistema, ter prostostoječi jekleni dimnik.