Tag:

vetrne elektrarne

  • Društvo za opazovanje ptic Slovenije (Dopps) je v študiji občutljivih območij za ptice ugotovilo, da je več kot 70% ozemlja Slovenije primernih za gradnjo vetrnih elektrarn, torej ne sodi v nobeno od kategorij občutljivosti z vidika varstva ptic. Investitorji sedaj lahko vpogledajo v podrobno karto območij, občutljivih za ptice. Kot je na nedavni novinarski konferenci v Ljubljani pojasnil eden od …