Tag:

Zatesnimo okna

  •   Sistem ˝energetske montaže˝ po ˝ral standardu˝ Po Pravilniku o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah mora biti toplotna prehodnost enaka ali manjša 1,4 W/m2K, če pa imamo potrebo po vgraditvi oken z zvočno izolativno zasteklitvijo pa enaka ali manjša 1,8 W/m2K.  Pri novem okenskem elementu je pomembno, da se vstavi predpisana zasteklitev in zatesnitev. Kvalitetna je le …