Inverterske toplotne črpalke Daikin

Eden od največjih korakov k višji učinkovitosti je bila integracija inverterske regulacije kompresorjev. Vendar kaj sploh je inverter

Človeštvo je skozi zgodovino stalno stremelo k napredku. V ospredju pa so vedno posamezniki ali podjetja, ki si tehnološko odličnost ter inovativnost zastavijo kot eno svojih ključnih vrednot.

 

airabela toplotna daikin zunanja

 

 

 

Industrijska revolucija je človeštvu prinesla kar nekaj izdelkov, ki so bili ključni pri oblikovanju družbe. Leta 1756 je Willam Cullen, ugleden zdravnik ter kemik, prvič javno demonstriral umetno hlajenje. Z vakuumsko črpalko je nižal tlak posodi z dietil-etrom, kar je povzročalo njegovo uparjanje. Na posodi se je nabralo malce ledu, kar je dokazovalo da se okolica posode umetno podhlajuje. Proces so takrat označili za komercialno neuporabnega. Šele leta 1854 je novinar James Harrison izdelal prvi komercialno zanimiv stroj za proizvodnjo ledu, leta 1855 pa je Peter von Rittinger med raziskovanjem pridobivanja soli iz slanice kamene soli, prišel do odkritja, zaradi katerega ga smatramo za izumitelja toplotne črpalke. Toplotna črpalka je torej naprava, ki toploto črpa iz enega mesta in jo dovaja drugam.

 

Kaj je inverter?

Eden od največjih korakov k višji učinkovitosti je bila integracija inverterske regulacije kompresorjev. Vendar kaj sploh je inverter? Če zadeve malce poenostavimo, logiki toplotne črpalke ta tehnologija omogoča spreminjanje števila obratov kompresorja in posledično moči toplotne črpalke. Dokazano je, da so invertersko regulirani kompresorji bistveno bolj učinkoviti od klasičnih vklop/izklop (t.i. on/off)  kompresorjev. Torej “inverter” deluje podobno kot motor avtomobila. Ko potrebujemo večjo moč (pri pospeševanju) pritisnemo stopalko za plin in se tako čimhitreje hitro približamo želeni hitrosti. Kadar moramo hitrost malce zmanjšati, odjenjamo s pritiskom. Idealno bi pospeševali do želene hitrosti in tam poiskali ustrezen pritisk stopalke, da bi to hitrost lahko enakomerno ohranjali. Po enakem načelu deluje regulacija inverter kompresorja – vzdržuje enakomeren tek. V vsakem trenutku drži pravo moč, da lahko ogrevalni sistem karseda natančno vzdržuje temperaturo v prostoru, brez neželenega nihanja. Sistemi starejše zasnove so bili podvrženi nihanju, posledici delovanja samo v načinu vklop/izklop. Si lahko zamislite vožnjo z avtomobilom, kjer bi lahko le divje pospeševali, nato pa bi motor ugasnili in čakali, da avtomobil dovolj upočasni, da lahko spet začnete s pospeševanjem?

Zakaj Evropa ukinja ON/OFF toplotne črpalke?

Prednosti inverterja smo razložili že v prejšnjem odstavku. Vsem proizvajalcem pa se ne mudi biti v koraku z razvojem, saj je implementacija napredne tehnologije vedno povezana z večjimi investicijskimi stroški. Zato pa se moramo včasih zanesti na zakonodajo (kot npr. EcoDesign), ki proizvajalce prisili k napredku in uporabi modernejših tehnologij, kot je npr. inverterska regulacija ali nova vrsta hladiva.

 

Več na

Kontaktirajte ponudnika

"*" indicates required fields

 

 

 

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI