Nenavadne hladilne tekočine hladilnika ali toplotne črpalke

V zaprtem krogotoku hladilnika ali toplotne črpalke, se pretaka skrivnostna tekočina, ki je s pomočjo kompresorja sposobna ohladiti notranjost hladilnika ali ogreti stanovanjsko hišo s toploto zraka, vode ali zemlje.

Z mešanicami različnih hladiv lahko dosegamo željene točke vrelišča.Nenavadne hladilne tekočine

V zaprtem krogotoku hladilnika ali toplotne črpalke, se pretaka skrivnostna tekočina, ki je s pomočjo kompresorja sposobna ohladiti notranjost hladilnika ali ogreti stanovanjsko hišo s toploto zraka, vode ali zemlje.

Razlogi za izbiro

Za odločitev imamo vedno več razlogov. Okolju škodljivi FCKW je prepovedan, zato iščemo snovi, ki imajo primerno točko vrelišča in kondenzacije ter niso gorljive. V glavnem po ceveh krožijo delno halo-genirani fluoroogljikovodiki in njihove mešanice, od katerih nekatere že poznamo. Na primer propan (R290, gorljiv), propen (R1270, gorljiv), propan-butan mešanice (gorljive), amoniak (R717, gorljiv in eksploziven) ali ogljikov dioksid (R744, negorljiv, visoka volumetrična hladilna zmogljivost, nizka cena).

Termodinamična zvijača

Potrebujemo sredstva, ki jih lahko zavremo in kondenziramo vedno znova, brez da bi pri tem prišlo do kemičnega razkroja. Zavreti morajo že pri nizkem tlaku in začeti burno hlapeti že na sobni temperaturi. Če v posodi s sredstvom povišamo tlak, bo pri 2,5 bar vrelišče na -20°C, pri tlaku 15 bar, pa se točka vrenja premakne na 40°C. Med spreminjanjem iz tekočega v plinasto stanje se dogaja kar 90% energijskega transferja, ta lastnost pa omogoča delovanje toplotne črpalke.

Označevanje hladiv

Hladivo označujemo z veliko črko R (refrigerant), ki mu sledi trimestno število. Hladiva so razdeljena v organska (oznaka R 10 …600), pri čemer so oznake 400…500 rezervirane za mešanice, neorganska hladiva pa z oznako R700. Prepovedani FCKW je imel odlične toplotne lastnosti, ni bil strupen niti gorljiv, vendar je zaradi vsebovanega klora tanjšal ozonsko plast. Uničujoči vpliv merimo z enoto ODP (Ozone Destruction Potential), zato so ga menjali z hidrofluorokarboni, za katere domnevamo, da niso škodljivi. Druga hladiva, organo-halogenskega porekla pa povečujejo učinek tople grede, ki ga označujejo z GWP (Greenhouse Warming Potential). V skupini neorganskih hladiv prednjači amoniak (NH3, R171), ki pa je na žalost strupen in vnetljiv. Ker ima odlične karakteristike, ga vseeno uporabljajo, v napravah, ki izpolnjujejo visoke varnostne zahteve. Druga hladiva so voda (H2O, R718), ki jo uporabljamo v nizkotlačnih sistemih do 1 bar in ogljikov dioksid (CO2, R744), ki ga vedno pogosteje srečujemo v toplotnih strojih. •

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI