Subvencija za toplotno črpalko odslej dosegljiva skoraj za vse

Subvencija Eko sklada se z letošnjim letom nekoliko spreminja, v določenih občinah Eko sklad umika omejitve dodelitve subvencije za toplotne črpalke.

Subvencija Eko sklad se v letošnjem letu nekoliko spreminja, v določenih občinah Eko sklad umika omejitve dodelitve subvencije za toplotne črpalke. Ob tem gre za prenehanje veljavnosti prednostnega načina ogrevanja ter dosedanjih odlokov o načrtu za kakovost zraka.

Subvencija za toplotno crpalko

baner toplotne crpalke

Subvencija za toplotno črpalko bo od marca naprej dosegljive večjemu krogu investitorjev

Glede podeljevanja subvencij je bil v Uradnem listu RS, št. 203/2021 z dne 24. 12. 2021 objavljen Odlok o spremembah Odloka o določitvi podobmočji zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka, ki določa, da z dnem 1. 3. 2022 prenehajo veljati naslednji odloki:

  • Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Ljubljana;
  • Odlok o načrtu za kakovost zraka za aglomeracijo Maribor;
  • Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Murska Sobota  in
  • Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Zasavja.

Postopki za dodelitev subvencije Eko sklada, začeti v skladu z odloki o načrtu za kakovost zraka iz prejšnjega odstavka, ki na dan 1. 3. 2022 še niso končani, se končajo v skladu s predpisi iz prejšnjega odstavka.

Tako ostaja Občina Celje edina v Sloveniji, kjer zaradi prevelikega števila dni v letu, ki presegajo dnevne vrednosti PM10 trdih delcev v zraku, odlok še vedno velja. 

ZEMLJEVID OBČIN

V Sloveniji je le še v Celju v veljavi Odlok o načrtu za kakovost zraka.

Ključen datum prispele vloge za subvencijo

V praksi navedeno pomeni, da bodo vloge, ki so oz. bodo vložene do vključno 28. 2. 2022 ter o njih na dan 1. 3. 2022 še ne bo odločeno (ne bo izdana odločba), obravnavane kot do sedaj – tj. na podlagi zgoraj navedenih odlokov, ki bodo sicer prenehali veljati.  

 

Subvencija za toplotne črpalke več nima omejitev, glede na kraj v katerem bivate

Za vloge za subvencije Eko sklada, ki pa bodo oddane priporočeno na pošto ali prispele na Eko sklad, j.s. (v primeru, da je vloga poslana po navadni pošti ali osebno oddana) od vključno 1. 3. 2022 dalje, pa bo veljalo zlasti, da:

  • na območjih Mestne občine Ljubljana, aglomeracije Maribor, Mestne občine Murska Sobota in Zasavja ne bo več omejitev glede dodelitve subvencije za vgradnjo ogrevalne toplotne črpalke in kurilne naprave na lesno biomaso, kjer je določen prednostni način ogrevanja (daljinsko ogrevanje/plin). Sprememba se nanaša tako na nepovratno finančno spodbudo kot na kredit. To v praksi pomeni, da bodo subvencije deležni tudi tisti zainteresirani investitorji, ki v teh občinah za namen ogrevanja s toplotno črpalko doslej niso imeli možnosti pridobitve subvencije.
  • na območju Mestne občine Ljubljana, aglomeracije Maribor, Mestne občine Murska Sobota in Zasavja ne bo več mogoče dodeliti spodbude za vgradnjo plinskih kondenzacijskih kotlov.

Javni poziv za subvencije Eko sklada – 74SUB-OB19 do nadaljnjega ostaja odprt in v veljavi, glede morebitnih sprememb pa naj vsi zainteresirani spremljajo objave na naši spletni strani.

 


Višina subvencije za toplotne črpalke zrak – voda:

Če vas zanima gradnja hiše in se odločate za ogrevalni sistem, lahko za toplotne črpalke zrak-voda koristite subvencije do 20% vrednosti investicije, oziroma do 1.000 EUR, v primeru če želite zamenjati iztrošeno peč na drva ali peč na kurilno olje, prejmete do 40% vrednosti investicije – oz. do največ 2.500 EUR, najvišja vrednost subvencije, 50%, oziroma do največ 3.200 EUR, je možna v primeru, če gre za zamenjavo stare peči na drva ali kurilno olje v določenih občinah s sprejetim posebnim odlokom o kakovosti zraka. Ta odlok je trenutno v veljavi le še v Mestni občina Celje.

toplotna črpalka zrak voda

Toplotna črpalka zrak – voda


Višina subvencije za geotermalne toplotne črpalke (voda – voda, zemlja voda, geosonda)

V primeru novogradnje lahko za ogrevalne sisteme toplotnih črpalk voda – voda, zemeljski kolektor (zemlja – voda) ali za sistem imenovan geosonda, dobite povrnjeno do 20% naložbe, oziroma do 2.500 EUR. Do 40% naložbe, oziroma do največ 4.000 EUR subvencije vam pripada, če iztrošeno peč na drva ali kurilno olje zamenja geotermalna toplotna črpalka. Ter do 50% subvencije, oziroma do največ 5.000 EUR ste upravičeni v primeru, če staro peč na kurilno olje ali drva zamenjate in bivate v občini, kjer je zaradi preveč onesnaženega zraka sprejet poseben odlok o kakovosti le-tega (Mestna občini Celje).

Subvencija za toplotno crpalko geotermalna toplotna crpalka zemlja voda

Toplotna črpalka zemlja- voda


Na Eko skladu smo tudi preverili, kakšen porast oddanih vlog za subvencije za toplotne črpalke so beležili v letu 2021 v primerjavi z prejšnjimi leti, ter kakšna je bila višina izplačanih subvencij.

Subvencije za toplotno crpalko 2016 2021 

Število odobrenih subvencij za toplotne črpalke se je v zadnjih letih gibalo okrog 6000 letno.

Subvencije za toplotno crpalko v eur 2016 2021

Eko sklad je v letu 2021 izplačal preko 13 milijonov evrov nepovratnih sredstev za investicije v toplotne črpalke.


Vsa morebitna dodatna vprašanja glede Eko sklad kreditov in subvencij napišite v spodnji kontaktni obrazec, kjer vam bomo poskušali odgovoriti v najkrajšem času. 

Želite več informacij?

"*" indicates required fields

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI