Toplotna črpalka in poraba elektrike – prihranki in stroški

Predstavljamo primer vgradnje toplotne črpalke v enodružinski hiši, stroške vgradnje in kasnejšo porabo elektrike za ogrevanje in prihranke.

Toplotna črpalka spada med najučinkovitejše sisteme za ogrevanje, saj ca. tri četrtine toplote pridobi iz okolja. S sodobnimi prijemi – toplotna izolacija, vgradnja talnega ogrevanja, prezračevanje z vračanjem toplote – rekuperacija zmanjšujejo stroške in povečujejo bivalno ugodje. Toplotne črpalke imajo najvišji izkoristek v kombinaciji z nizkotemperaturnim sistemom, zato so za talno ogrevanje, stensko ali stropno ogrevanje najbolj primerne. S takšnim pristopom zmanjšujemo stroške in porabo energije, ter manj onesnažujemo okolje.

 

Toplotna crpalka poraba elektrike

Ekonomska računica ogrevanja s toplotno črpalko in kdaj se povrne investicija?

Začetni stroški namestitve toplotne črpalke so običajno višji v primerjavi s preostalimi ogrevalnimi sistemi. Vendar je treba upoštevati, da gre za naložbo na daljši rok. Dolgoročni izračun pokaže, da je ogrevanje s toplotno črpalko v celi dobi njenega delovanja veliko cenejše ter predvsem udobnejše, saj omogočajo brezskrbno ogrevanje, tako novogradenj kot starejših hiš. Za postavitev toplotne črpalke ne potrebujemo prostora klasične kurilnice in ne dimnika, kar predvsem pri novogradnjah predstavlja prihranek.

Stroški ogrevanja so odvisni od cene električne energije, ki je v primerjavi s cenami ostalih energentov, kljub napovedanim prihodnjim podražitvam, še vedno cenejši energent.

Strošek delovanja toplotne črpalke je lahko še nižji, če si električno energijo pridelamo sami iz obnovljivih virov, kot sta sončna elektrarna ali hidroenergija. Tak sistem ogrevanja je praktično brezplačen in brez izpustov toplogrednih plinov.

 


baner toplotne crpalke


 

Primer prihrankov pri ogrevanju s toplotno črpalko

Poglejmo primer povprečno izolirane hiše, z ogrevalno površino 150 m2 in s porabo 1200 l kurilnega olja za ogrevanje na leto, kar ustreza porabi 10200 kWh koristne energije letno.

Hiša s takšno porabo spada v energetski razred D in porabi 8 l kurilnega olja na m2. Pri današnjih cenah kurilnega olja skupaj s prevozom, stane ogrevanje okrog 1330 evrov. K temu znesku je potrebno prišteti še strošek servisa in dimnikarske storitve, kar znese dodatnih 100 evrov. Skupni strošek je tako 1430 evrov letno.

Primer izračuna energetskega razreda stavbe:

  • Ogrevalna površina: 150 m2
  • Poraba kurilnega olja: 1200 l/letno
  • Izračun: 1.200 l / 150 m2 = 8 
  • Energetski razred hiše: D

Tabela za hiter izračun energetskega razreda hiše pomočjo porabe kurilnega olja 

tabela potreba toplote za ogrevanje stavbe

Izračun energetskega razreda hiše dobimo s količnikom porabe kurilnega olja in ogrevalno površine objekta.


Izračun ogrevanja s toplotno črpalko:

Energijski ekvivalent kurilnega olja z upoštevanim 85 % izkoristkom kurilne naprave:

1l kurilnega olja = 8,5 kWh koristne energije

  • 1200 x 8,5 = 10200 kWh koristne energije

Ogrevanje s toplotno črpalko zrak-voda, COP 3

  • 10200 : 3 = 3400 kWh koristne energije
  • 3400 (kWh) x 0,17 (cena kWh el. energije) = 578 EUR

Letni prihranek v primerjavi s kurilnim oljem: 852 EUR


Ogrevanje z geotermalno toplotno črpalko, COP 5

  • 10200 : 5 = 2040 kWh koristne energije
  • 2040 (kWh) x 0,17 (cena kWh el. energije) = 347 EUR

Letni prihranek v primerjavi s kurilnim oljem: 1083 EUR


Izračun pokaže, da se pri zamenjavi oljnega kotla s toplotno črpalko zrak-voda, strošek ogrevanja iz 1430 evrov zmanjša na 578 evrov. Letni prihranek v primerjavi z ogrevanjem s kurilnim oljem je torej kar 852 evrov. 

Še večji je prihranek, če namesto s kurilnim oljem ogrevamo z geotermalno toplotno črpalko. Izračun pokaže, da pri opisanem primeru hiše, privarčujemo letno kar 1083 evrov.


toplotna crpalka BoschPreberite tudi:

Nova toplotna črpalka Bosch – še tišja od predhodnih modelov

Bosch z novim modelom Compress 7400i AW postavlja nov mejnik. Toplotna črpalka je od prejšnjih modelov vsaj za 20 odstotkov tišja. Prepričata tudi velikost in eleganten videz. Toplotna črpalka Bosch Compress 7400i AW je idealna za novogradnje kot tudi za obstoječe energetsko sanirane hiše. Z majhno nazivno močjo v celoti pokrijejo potrebe tudi zahtevnejših objektov. Izbirate lahko dva modela, z ali brez bojlerja za sanitarno vodo, v dveh velikosti moči, 5 in 7 kW.

 

Primer toplotne črpalke in porabe elektrike v enodružinske hiše

Za izbiro toplotne črpalke prave velikosti je potrebno najprej ugotoviti toplotne potrebe stavbe. V našem primeru ima hiša v Žalcu tloris 10 x 10 m, z vhodnim prizidkom 1,5 x 3 m. Višina prostorov je 2,5 m, hiša stoji na samem, streha je dvokapnica, skupna uporabna in ogrevana površina znaša 195 m2, skupna površina zasteklenih površin pa 17 m2.

Vsi zidovi so zgrajeni iz 190 mm glinopor zidakov, zunanji omet pa iz glinopor malte debeline 70 mm. Okna so dvoslojna izolacijska, strop proti podstrehi pa ima 30 cm Tervol izolacije. Gretje prostorov je centralno, z radiatorji Emoterm. Izračun vseh izgub pokaže, da  je vsota transmisijskih in prezračevalnih izgub 6950 W. Pri tem letna poraba na kvadratni meter znaša 68 kWh/m2a, kar pomeni, da je hiša povprečno varčna in spada v energijski razred D.

 

Toplotna crpalka Vaillant poraba elektrike

 

Sestava, moč in stroški

Sistem izbrane toplotne črpalke zrak – voda sestavljata zunanja in notranja enota in 175 l hranilnik tople sanitarne vode. Sistem je vremensko voden, prilagodljiv in ima vgrajen dodaten grelnik moči 6 kW, za primer izjemno nizkih zunanjih temperatur. Grelni učinek pri (A2W35) 9,60 kW, priključna moč pa 2,5 kW. Ker je sistem ogrevanja radiatorski, bo pri temperaturi predtoka 55 °C grelni učinek zmanjšan na 8,8 kW, priključna moč povečana na 3,5 kW, COP pa zmanjšan na 2,5.

Za izračun porabe električne energije potrebujemo še podatek o sezonski učinkovitosti (SPF), ki znaša 2,9. Letna poraba električne energije s toplotno črpalko bo znašala 5400 kWh, iz česar sledi, da bo uporabnika letna poraba elektrike stala 865 EUR. Sistem je v glavnem sestavljen iz zunanje in notranje enote, zalogovnika tople sanitarne vode, vodne podpostaje in razvodov.  Ko seštejemo posamezne cene enot in montažo, je uporabnik plačal okrog 13.000 EUR, pri čemer je potrebno odšteti subvencijo Eko sklada, ki je znašala okrog 1500 EUR.


Kalkulator Oceni prihranekČe želite preveriti prihranke s toplotno črpalko, uporabite novo sletno orodje – kalkulator Oceni prihranek energije. S kalkulatorjem si lahko izračunate prihranke pri zamenjavi ogrevalnega sistema, ali prihranke ob vgradnji sončne elektrarne. Do kalkulatorja Oceni prihranek energije lahko dostopate TUKAJ!


Želite več informacij?

"*" indicates required fields

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI