Veliki dražijo, 
majhni pa s tem pridobijo

Gospodinjstva porabijo tretjino vse energije iz omrežja v Sloveniji Gen-I in Petrol držita obljubo, da do poletja ne bo podražitev.

Gospodinjstva porabijo tretjino vse energije iz omrežja v Sloveniji Gen-I in Petrol držita obljubo, da do poletja ne bo podražitev.

Prvega februarja sta elektriko podražila Elektro Gorenjska Prodaja in Elektro Maribor, vse bliže pa sta ceni višje in nižje tarife, zato smo primerjali, kakšni so letni stroški elektrike štiričlanske družine pri različnih ponudnikih.

Gospodinjstva porabijo tretjino vse električne energije iz distribucijskega omrežja v Sloveniji. Od julija 2007 pa gospodinjski odjemalci lahko izbiramo med več dobavitelji električne energije. Menjave dobavitelja intenzivneje potekajo zadnja tri leta, ko je tudi več ponudbe. Dobavitelja je leta 2010 zamenjalo manj kot 8000 gospodinjstev, lani pa že več kot 33.500. Skupni enoletni prihranek vseh, ki so zamenjali elektrodistributerja, je približno pet milijonov evrov, za posamezno gospodinjstvo pa povprečno 30 oziroma 70 evrov, odvisno od porabe. V Gen-I, ki bo danes predstavil lansko poslovanje, načrte za letos in uspešnost blagovne znamke Poceni elektrika v treh letih od nastanka, pa pravijo, da elektriko od 1. februarja dobavljajo že 40.389 odjemalcem.

Odjemalci z izbiro dobavitelja lahko vplivajo le na del skupne cene, na ceno same električne energije. Končna cena električne energije, ki jo plača odjemalec, namreč vključuje ceno energije, ceno za uporabo omrežij (to so omrežnina in dodatki k omrežnini), prispevke, trošarino in davek na dodano vrednost. Cena za uporabo omrežja je regulirana in jo določata Javna agencija RS za energijo (omrežnina) in vlada (dodatki k omrežnini), cena električne energije pa se določa na trgu….

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI

SORODNE VSEBINE