Category:

Filtri za vodo

  • Razvoj industrije, onesnaževanje okolja, kmetijstvo, povečanje gostote naseljenosti prebivalstva in motorizacija, povzročajo vedno večje onesnaženje pitne vode. Problem zdrave pitne …

  • Čeprav imamo v Sloveniji dobre pogoje in naravne danosti, ni samoumevno, da bomo imeli v svojem domu čisto pitno vodo. …

  • Analize kažejo, da vsa pitna voda vsebuje klor, pesticide, organske kontaminante in težke kovine. Onesnaženje vode je posledica onesnaževanja predvsem …