Cilji Vodne direktive ne bodo doseženi

Cilji Vodne direktive ne bodo doseženi Še zmeraj vse vode niso ustrezno čiste, do konca leta bi Slovenija sprejela Načrt upravljanja voda Vodna direktiva je še eden od mnogih dokumentov, ki smo si jih morali prisvojiti od Evropske unije. Določa pravni okvir za varovanje in ohranjanje čistih voda po Evropi ter za zagotavljanje njihove dolgoročne in trajnostne rabe. Njena inovativnost pri upravljanju temelji na povodjih kot naravnih geografskih in hidroloških enotah. Direktiva zajema celinske površinske vode, obalno morje, podzemne vode in somornico. Temelji na tem, da se države lotevajo varovanja voda s poudarkom na celovitem obravnavanju voda in na ekološki usmerjenosti. Kot osrednji cilj direktive, ki je bila sprejeta pred desetimi leti, se izpostavlja, da naj se do leta 2015 vzpostavi dobro stanje površinskih, podzemnih in obalnih voda, uveljavlja pa tudi načelo, da onesnaževalec plača.

Še zmeraj vse vode niso ustrezno čiste, do konca leta bi Slovenija sprejela Načrt upravljanja voda

Vodna direktiva je še eden od mnogih dokumentov, ki smo si jih “morali” prisvojiti od Evropske unije. Določa pravni okvir za varovanje in ohranjanje čistih voda po Evropi ter za zagotavljanje njihove dolgoročne in trajnostne rabe. Njena inovativnost pri upravljanju temelji na povodjih kot naravnih geografskih in hidroloških enotah. Direktiva zajema celinske površinske vode, obalno morje, podzemne vode in somornico. Temelji na tem, da se države lotevajo varovanja voda s poudarkom na celovitem obravnavanju voda in na ekološki usmerjenosti. Kot osrednji cilj direktive, ki je bila sprejeta pred desetimi leti, se izpostavlja, da naj se do leta 2015 vzpostavi dobro stanje površinskih, podzemnih in obalnih voda, uveljavlja pa tudi načelo, da onesnaževalec plača.


Problem onesnaženja ostaja

Cilj direktive, da bo čez pet let vzpostavljeno dobro stanje voda, pa se žal po sedanjih ocenah ne bo povsod uresničil. “Cilji na vodnih telesih celinskih površinskih voda vodnega območja Donave in vodnega območja Jadranskega morja bodo predvidoma doseženi na 75 odstotkih (113 od 150) vodnih teles. Cilji za morje ne bodo doseženi zaradi slabega kemijskega stanja, na vodnih telesih podzemnih voda pa ne bodo doseženi pri treh od 21 vodnih teles, in sicer v Savinjski, Dravski in Murski kotlini,” so sporočili z ministrstva za okolje in prostor. Kot glavni vzrok za nedoseganje ciljev na površinskih vodah območja Donave in Jadranskega morja navajajo hidromorfološke obremenitve, onesnaževanje s hranili ali oboje….


Celoten članek: http://www.vecer.com/clanekgos2010052505543797

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI

SORODNE VSEBINE