Več v čiste tehnologije

Če hoče EU zagotoviti uporabo čistih tehnologij na področju energetike, mora zagotoviti za 50 milijard evrov dodatnih vlaganj do leta 2020

Če hoče EU zagotoviti uporabo čistih tehnologij na področju energetike, mora zagotoviti za 50 milijard evrov dodatnih vlaganj do leta 2020

"Če bomo ta načrt izpolnili, bomo leta 2020 iz vetra pridobili 20 odstotkov in iz sonca 15 odstotkov vse električne energije, 14 odstotkov energije v končni porabi bomo pridobili iz biomase, 50 odstotkov energetskih omrežij bo delovalo na podlagi pametnih zelenih sistemov, imeli bomo prototip novega jedrskega reaktorja. Imeli bomo 25 ali 30 mest, ki bodo v primerjavi z letom 1990 spustila v zrak 40 odstotkov manj CO2, imeli bomo tudi konkurenčno zajemanje in skladiščenje ogljika (CCS), kar lahko upoštevamo kot investicije v termoelektrarne," je ob predstavitvi časovnega načrta vlaganj v razvoj energetskih tehnologij za obdobje od leta 2010 do 2020 dejal evropski komisar za energijo Andris Piebalgs.

Ta časovni načrt, ki temelji na Evropskem strateškem načrtu za energetsko tehnologijo (SET), bo mogoče izpolniti le, če bodo javni in zasebni investitorji v raziskave na področju energetskih tehnologij vložili dodatnih 50 milijard evrov, kar pomeni povečanje letnih zneskov s sedanjih 3 na 8 milijard evrov. "Ljudje pravijo, da evropska komisija noče, da bi ljudje leteli. To ni res, hočemo samo, da bo transport bolj trajnosten. Nočemo ustvarjati ovir, ampak priložnosti. Če hočemo zagotoviti uporabo čistih tehnologij na področju energetike, moramo izkoristiti potenciale, ki jih imamo," pravi Piebalgs.

Janez Potočnik, evropski komisar za znanost, je dodal, da je ameriški predsednik Barack Obama januarja letos napovedal investicije v obnovljive vire energije, Kitajska je letos predstavila program za spodbude gospodarstvu, ki temelji na zelenih tehnologijah. Politično je EU že na čelu pri prizadevanjih za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov, zdaj pa je čas za konkretne ukrepe. Osnova za to pa je načrt SET. V letu 2007 so javne in zasebne investicije na ravni EU in v državah članicah na podlagi SET znašale 3,2 milijarde evrov. Te investicije so bile izvedene le v nekaj državah članicah. Industrija financira 69 odstotkov nejedrskih raziskav, a rast teh investicij, ki znaša med 2,2 in 4,5 odstotka, bistveno zaostaja za drugimi industrijskimi sektorji, recimo za informacijsko tehnologijo, kjer je v zadnjih petih letih dosegla od 8 do 18 odstotkov.

"Kar evropska komisija zdaj predlaga, je povečanje in povezava virov na ravni EU in v državah članicah in več zasebnih vlaganj. Pozivi, da je treba izboljšati koordinacijo raziskav na ravni EU, niso samo besede. Naša študija je pokazala, da so bile investicije v raziskave nejedrskih tehnologij iz javnih virov leta 2007 v EU višje kot v ZDA, to pa ne pomeni, da so bile te raziskave bolj kakovostne. V EU porabimo več, a so naša vlaganja manj učinkovita. To se dogaja zato, ker so naše raziskave razdrobljene, med državami članicami je premalo usklajevanja. Ker je vsak evro, ki ga vložimo, pomemben, je treba nujno uresničiti načrt SET," ugotavlja Janez Potočnik.


Vir: http://web.vecer.com/portali/vecer/v1/default.asp?kaj=3&id=2009101005476360

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI