Višji računi za električno energijo

Višji računi za električno energijo Od letos višja omrežnina za elektroenergetska omrežja, tako da bo povprečni porabnik električne energije odslej prejemal za okrog 1,50 evra višje mesečne račune za porabljeno elektriko 1. januarja letos se je zvišala omrežnina za elektroenergetska omrežja, ki je sestavni del računa za električno energijo. Značilni gospodinjski odjemalec, ki letno porabi 3500 kilovatnih ur elektrike, bo odslej mesečno plačeval za okrog 1,50 evra več za porabljeno električno energijo. Čez leto dni pa dodatno še 1 evro na mesec, kajti svet Javne agencije za energijo je že sredi prejšnjega leta sprejel akt o metodologiji za določitev omrežnine in merila za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja ter metodologiji za obračunavanje omrežnine za leti 2011 in 2012.

Od letos višja omrežnina za elektroenergetska omrežja, tako da bo povprečni porabnik električne energije odslej prejemal za okrog 1,50 evra višje mesečne račune za porabljeno elektriko

 

1. januarja letos se je zvišala omrežnina za elektroenergetska omrežja, ki je sestavni del računa za električno energijo. Značilni gospodinjski odjemalec, ki letno porabi 3500 kilovatnih ur elektrike, bo odslej mesečno plačeval za okrog 1,50 evra več za porabljeno električno energijo. Čez leto dni pa dodatno še 1 evro na mesec, kajti svet Javne agencije za energijo je že sredi prejšnjega leta sprejel akt o metodologiji za določitev omrežnine in merila za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja ter metodologiji za obračunavanje omrežnine za leti 2011 in 2012.

 

Kaj je v ceni elektrike

 

Končna cena dobavljene električne energije za odjemalce sestavljajo: cena električne energije, ki jo določajo dobavitelji

elektrike in se oblikuje prosto na trgu; omrežnina za prenos in distribucijo, ki je namenjena za delovanje, vzdrževanje in  razvoj elektroenergetskega omrežja; omrežnina za sistemske storitve; dodatki k omrežnimi, ki so namenjeni za pokrivanje stroškov delovanja agencije in delovanje organizatorja trga; prispevki za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo z uporabo domačih virov primarne energije, za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije ter za povečanje učinkovitosti rabe električne energije. H končni ceni dobavljene električne energije sodita še trošarina na električno energijo in davek na dodano vrednost…

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI