Vse bolj pomembni so obnovljivi viri

Vse bolj pomembni so obnovljivi viri Prevladujoč delež proizvodnje električne energije se proizvaja v konvencionalnih elektrarnah. To so termoelektrarne, hidroelektrarne in jedrska elektrarna.V Sloveniji imamo dva energetska stebra. Prve so Slovenske elektrarne, v sklopu katerih delujejo Dravske elektrarne, Soške elektrarne, Termoelektrarna Šoštanj in Termoelektrarna Trbovlje. Drugi steber tvorijo elektrarne v skupini GEN Energija. V okviru te skupine poslujejo Savske elektrarne, Hidroelektrarne na spodnji Savi, Termoelektrarna Brestanica in Nuklearna elektrarna Krško.

Za proizvodnjo električne energije se v Sloveniji uporabljajo vse oblike primarnih energentov oziroma virov

 

Prevladujoč delež proizvodnje električne energije se proizvaja v konvencionalnih elektrarnah. To so termoelektrarne, hidroelektrarne in jedrska elektrarna.

 

V Sloveniji imamo dva energetska stebra. Prve so Slovenske elektrarne, v sklopu katerih delujejo Dravske elektrarne, Soške elektrarne, Termoelektrarna Šoštanj in Termoelektrarna Trbovlje. Drugi steber tvorijo elektrarne v skupini GEN Energija. V okviru te skupine poslujejo Savske elektrarne, Hidroelektrarne na spodnji Savi, Termoelektrarna Brestanica in Nuklearna elektrarna Krško.

 

V omrežje so priključene tudi druge elektrarne, tako imenovane razpršene proizvodnje. V tem segmentu so najbolj pomembne male hidroelektrarne in proizvodnja v industrijskih objektih za soproizvodnjo toplote in električne energije. V zadnjih letih se opazno povečuje število malih sončnih elektrarn, in to predvsem zaradi padca cen fotonapetostnih modulov ter relativno ugodnih odkupnih cen in obratovalnih podpor za električno energijo iz malih sončnih elektrarn.

 

Razen sončnih oziroma fotonapetostnih elektrarn se je povečalo število na novo izgrajenih in v omrežje vključenih elektrarn. Te proizvajajo električno energijo iz drugih obnovljivih virov (biomasa, bioplin, lesna biomasa, odlagališčni plin in podobno).

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI

SORODNE VSEBINE