Že ob odprtju sejemskega četverčka bodo danes podelili priznanja nagradnega natečaja za energijsko varčne objekte

Že ob odprtju sejemskega četverčka bodo danes podelili priznanja nagradnega natečaja za energijsko varčne objekte

Že ob odprtju sejemskega četverčka bodo danes podelili priznanja nagradnega natečaja za energijsko varčne objekte

 

Na celjskem sejmišču danes odpirajo kar štiri sejme, ki so opredeljeni  kot strokovni, vendar bosta vsaj dva gotovo pritegnila tudi širšo javnost. Prvi je sejem Energetika, saj nas razmere silijo v iskanje rešitev za uporabo čim cenejše energije in varčnejših načinov uporabe, mnogi se še posebno ozirajo k soncu kot pomembnemu viru energije. Temu področju bodo na sejmu posvetili posebno pozornost, nekateri  razstavljavci bodo predstavili  tudi novosti s tega področja. Drugi tak sejem je Eko, sejem ekologije in varovanja okolja. Najbolj strokovna sta sejma Terotech-vzdrževanje ter Varjenje in rezanje. Ti štirje sejmi bodo odprti štiri dni, do petka.

 

“Prav vsi pa bodo obiskovalce seznanili z najnovejšimi  razvojnimi dosežki s svojih področij,” obljublja Breda Obrez Preskar, izvršna direktorica sejma. Poleg tega bodo predstavniki razstavljavcev in drugi strokovnjaki  ponudi li koristne odgovore na vprašanja, ki si jih v zvezi s področji, ki jih bodo predstavili na sejmih, postavljajo ljudje. Tudi na mnogih predavanjih in drugih spremljajočih prireditvah.

 

Čeprav naj bi bi la v ospredju energetskega dela sejemskega četverčka predstavitev uporabe sončne energije  – samo lani smo v Sloveniji po moči  zgradili skoraj polovico vseh sončnih elektrarn, kolikor jih je že v naši  državi,  bodo na sejmu predstavili  tudi nove rešitve pri uporabi  plina, izrabe biomase in termalne energije. Obiskovalci se bodo lahko seznanili tudi  s financiranjem energetskih projektov, tudi z nepovratnimi finančnimi spodbudami. S sejmom Energetika je v vel iki meri povezan sejem Eko, saj tudi  ta spodbuja uporabo obnovljivih virov energije, ki prispevajo k varovanju okolja. V okviru tega sejma bodo na ogled biološke čistilne naprave, biološki čistilci delcev maščob in olj na vodni osnovi; tudi na tem sejmu bodo predstavili rešitve za kakovostno ravnanje z odpadki, obiskovalce bodo na malo bol j zabaven način poduči li o ustreznem ločenem zbiranju odpadkov…


Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI

SORODNE VSEBINE