Sporočilo za javnost o sklepih, ki jih je Vlada Republike Slovenije sprejela na dopisni seji, 10. avgusta 2010

Sporočilo za javnost o sklepih, ki jih je Vlada Republike Slovenije sprejela na dopisni seji, 10. avgusta 2010 Skupščine elektrodistirbucijskih podjetij

Skupščine elektrodistirbucijskih podjetij

Vlada RS je danes na dopisni seji sprejela sklepe o dopolnitvah navodil za glasovanje na skupščinah elektrodistribucijskih podjetij.

 

Vlada je sprejela Dopolnitev navodila za glasovanje na 14. redni skupščini družbe Elektro Primorska, d. d., ki bo 26. 8. 2010 ob 11.00 uri na sedežu družbe v Novi Gorici, Erjavčeva 22, velika sejna soba, pritličje. Pooblaščenki Špeli Bizjak, zaposleni na Ministrstvu za gospodarstvo, v primeru njene odsotnosti pa Jasni Kalšek, zaposleni na Ministrstvu za gospodarstvo, je Vlada Republike Slovenije naložila, da v imenu Republike Slovenije uresničuje glasovalno pravico na način, označen v Dopolnitvi navodila za glasovanje.

 

Vlada je sprejela Dopolnitev navodila za glasovanje na 14. redni skupščini družbe Elektro Gorenjska, d. d., ki bo 27. 8. 2010 ob 13.00 uri na sedežu družbe v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 3a, sejna soba – II. nadstropje. Pooblaščenki Špeli Bizjak, zaposleni na Ministrstvu za gospodarstvo, v primeru njene odsotnosti pa Jasni Kalšek, zaposleni na Ministrstvu za gospodarstvo, je Vlada Republike Slovenije naložila, da v imenu Republike Slovenije uresničuje glasovalno pravico na način, označen v Dopolnitvi navodila za glasovanje.

 

Vlada je sprejela Dopolnitev navodila za glasovanje na 14. redni skupščini družbe Elektro Maribor, d. d., ki bo 25. 8. 2010 ob 13.00 uri na sedežu družbe v Mariboru, Vetrinjska 2, velika sejna soba – II. nadstropje. Pooblaščenki Bernardi Ronutti, zaposleni na Ministrstvu za gospodarstvo, v primeru njene odsotnosti pa Vandi Trpin, zaposleni na Ministrstvu za gospodarstvo, je Vlada Republike Slovenije naložila, da v imenu Republike Slovenije uresničuje glasovalno pravico na način, označen v Dopolnitvi navodila za glasovanje.

 

Vlada je sprejela Dopolnitev navodila za glasovanje na 14. redni skupščini družbe Elektro Celje, d. d., ki bo 25. 8. 2010 ob 9.00 uri na sedežu družbe v Celju, Vrunčeva 2 a, velika sejna soba, IV. nadstropje. Pooblaščenki Bernardi Ronutti, zaposleni na Ministrstvu za gospodarstvo, v primeru njene odsotnosti pa Vandi Trpin, zaposleni na Ministrstvu za gospodarstvo, je Vlada Republike Slovenije naložila, da v imenu Republike Slovenije uresničuje glasovalno pravico na način, označen v Dopolnitvi navodila za glasovanje.

 

Vlada Republike Slovenije je sprejela Dopolnitev navodila za glasovanje na 15. redni skupščini družbe Elektro Ljubljana,  d. d., ki bo 27. 8. 2010 ob 9.00 uri na sedežu družbe v Ljubljani, Slovenska 58, velika sejna soba – I. nadstropje. Pooblaščenki Jasni Kalšek, zaposleni na Ministrstvu za gospodarstvo, v primeru njene odsotnosti pa Špeli Bizjak, zaposleni na Ministrstvu za gospodarstvo, je Vlada Republike Slovenije naložila, da v imenu Republike Slovenije uresničuje glasovalno pravico na način, označen v Dopolnitvi navodila za glasovanje.

 

 4. skupščini družbe Energetika Črnomelj, d. o. o.

Vlada RS je danes na dopisni seji za zastopanje interesov Republike Slovenije na 4. skupščini družbe Energetika Črnomelj, d. o. o., ki bo 27. 8. 2010 ob 10.00 uri na sedežu družbe v Kranju, Škofjeloška cesta 6, (v primeru, da ne bi bila sklepčna, se bo skupščina opravila dne 30. 8. 2010 ob 10.00 uri na sedežu družbe, in sicer ne glede na število navzočih družbenikov) pooblastila Tomaža Viktorja Hassl, v primeru njegove odsotnosti pa Jana Turka, da na navedeni skupščini uresničuje glasovalno pravico Republike Slovenije. Ta sklep velja tudi kot prijava družbenika Republike Slovenije za udeležbo na 4. seji skupščine družbe Energetika Črnomelj, d. o. o.

 

Vlada soglašala z odsvojitvijo infrastrukture z Elektro Ljubljana, d. d., na SODO, d. o. o

Vlada Republike Slovenije je danes na dopisni seji dala soglasje za odsvojitev infrastrukture z Elektro Ljubljana, d. d., na SODO, d. o. o.

 

Na podlagi Uredbe o energetski infrastrukturi, mora izvajalec energetskih dejavnosti pridobiti soglasje Vlade RS za odsvojitev posameznega infrastrukturnega objekta, omrežja ali naprave ali njihovega bistvenega sestavnega dela. V skladu z navedenim je družba Elektro Ljubljana, d. d., vložila vlogo za izdajo soglasja za odsvojitev ali obremenitev infrastrukture. Predmetni prenos infrastrukture je posledica dohodka, ki ga je pridobil SODO iz plačila povprečnih stroškov priključevanja, in ga je družba SODO prenašala na elektodistribucijska podjetja, kar pa ni bilo pravilno izkazano, kar je pri svojem pregledu opazilo Računsko sodišče RS. Prenos dela infrastrukture z elektrodistribucijskega podjetja na SODO je ukrep, namenjen odpravi te nepravilnosti.

 

Infrastrukturna sredstva se prenašajo s podjetja v 79,5 % neposredni državni lasti na podjetje v 100 % državni lasti. Prenašajo se sredstva v vrednosti sredstev iz naslova povprečnih stroškov priključevanja, ki so bila na Elektro Ljubljana, d. d., prenesena v obdobju od 1. 7 . 2007 do 31. 12. 2009.

 

Vlada soglašala z odsvojitvijo infrastrukture z Elektro Maribor, d. d., na SODO, d. o. o

Vlada Republike Slovenije je danes na dopisni seji dala soglasje za odsvojitev infrastrukture z Elektro Maribor, d. d., na SODO, d. o. o.

 

Na podlagi Uredbe o energetski infrastrukturi, mora izvajalec energetskih dejavnosti pridobiti soglasje Vlade RS za odsvojitev posameznega infrastrukturnega objekta, omrežja ali naprave ali njihovega bistvenega sestavnega dela. V skladu z navedenim je družba Elektro Maribor, d. d., vložila vlogo za izdajo soglasja za odsvojitev ali obremenitev infrastrukture. Predmetni prenos infrastrukture je posledica dohodka, ki ga je pridobil SODO iz plačila povprečnih stroškov priključevanja, in ga je družba SODO prenašala na elektodistribucijska podjetja, kar pa ni bilo pravilno izkazano, kar je pri svojem pregledu opazilo Računsko sodišče RS. Prenos dela infrastrukture z elektrodistribucijskega podjetja na SODO je ukrep, namenjen odpravi te nepravilnosti.

 

Prenos dela osnovnih sredstev z elektrodistribucijskega podjetja na SODO je ukrep, namenjen odpravi te nepravilnosti. Infrastrukturna sredstva se prenašajo s podjetja v 79,5 % neposredni državni lasti na podjetje v 100 % državni lasti. Prenašajo se sredstva v vrednosti sredstev iz naslova povprečnih stroškov priključevanja, ki so bila na Elektro Maribor, d.d., prenesena v obdobju od 1. 7. 2007 do 31. 12. 2009.

 

Vlada soglašala z odsvojitvijo infrastrukture z Elektro Celje, d. d., na SODO, d. o. o

Vlada Republike Slovenije je danes na dopisni seji dala soglasje za odsvojitev infrastrukture z Elektro Celje, d. d., na SODO, d. o. o.

 

Na podlagi Uredbe o energetski infrastrukturi, mora izvajalec energetskih dejavnosti pridobiti soglasje Vlade RS za odsvojitev posameznega infrastrukturnega objekta, omrežja ali naprave ali njihovega bistvenega sestavnega dela. V skladu z navedenim je družba Elektro Celje d.d. vložila vlogo za izdajo soglasja za odsvojitev ali obremenitev infrastrukture. Predmetni prenos infrastrukture je posledica dohodka, ki ga je pridobil SODO iz plačila povprečnih stroškov priključevanja, in ga je družba SODO prenašala na elektodistribucijska podjetja, kar pa ni bilo pravilno izkazano, kar je pri svojem pregledu opazilo Računsko sodišče RS. Prenos dela infrastrukture z elektrodistribucijskega podjetja na SODO je ukrep, namenjen odpravi te nepravilnosti

 

Infrastrukturna sredstva se prenašajo s podjetja v 79,5 % neposredni državni lasti na podjetje v 100% državni lasti. Prenašajo se sredstva v vrednosti sredstev iz naslova povprečnih stroškov priključevanja, ki so bila na Elektro Celje, d. d., prenesena v obdobju od 1. 7. 2007 do 31. 12. 2009.

 

Vlada soglašala z odsvojitvijo infrastrukture z Elektro Primorska, d. d., na SODO, d. o. o.

Vlada Republike Slovenije je danes na dopisni seji dala soglasje za odsvojitev infrastrukture z Elektro Primorska, d. d., na SODO, d. o. o.

 

Na podlagi Uredbe o energetski infrastrukturi, mora izvajalec energetskih dejavnosti pridobiti soglasje Vlade RS za odsvojitev posameznega infrastrukturnega objekta, omrežja ali naprave ali njihovega bistvenega sestavnega dela. V skladu z navedenim je družba Elektro Primorska, d. d., vložila vlogo za izdajo soglasja za odsvojitev ali obremenitev infrastrukture. Predmetni prenos infrastrukture je posledica dohodka, ki ga je pridobil SODO iz plačila povprečnih stroškov priključevanja, in ga je družba SODO prenašala na elektodistribucijska podjetja, kar pa ni bilo pravilno izkazano. To je pri svojem pregledu opazilo Računsko sodišče RS. Prenos dela infrastrukture z elektrodistribucijskega podjetja na SODO je ukrep, namenjen odpravi te nepravilnosti.

 

Infrastrukturna sredstva se prenašajo s podjetja v 79,5 % neposredni državni lasti na podjetje v 100% državni lasti. Prenašajo se sredstva v vrednosti sredstev iz naslova povprečnih stroškov priključevanja, ki so bila na Elektro Primorska, d. d., prenesena v obdobju od 1.7.2007 do 31.12.2009.


Vir: http://www.vlada.si/si/aktualno/sporocila_za_javnost/sporocilo_za_javnost/article/5/11578/9613bb7ae1/

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI