Vlada naložila Elesu boljše informiranje odjemalcev

Vlada je Elesu naložila ukrepe, s katerimi bo ta med drugim v večji meri dajal potrebne informacije za lažji dostop podjetij za dobavo do omrežij, kot je zahtevala evropska komisija. Ta je Slovenijo opozorila na pomanjkljive informacije, ki jih zagotavljajo upravljalci omrežja za prenos električne energije in plina, kar ovira učinkovit dostop podjetij za dobavo do omrežij.Po oceni komisije operater prenosnega sistema (TSO) za elektriko Eles ne objavlja vseh informacij o razpoložljivih zmogljivostih, niti metod o računanju prenosnih zmogljivosti. Poleg tega je komisija Slovenijo opozo …

Vlada je Elesu naložila ukrepe, s katerimi bo ta med drugim v večji meri dajal potrebne informacije za lažji dostop podjetij za dobavo do omrežij, kot je zahtevala evropska komisija. Ta je Slovenijo opozorila na pomanjkljive informacije, ki jih zagotavljajo upravljalci omrežja za prenos električne energije in plina, kar ovira učinkovit dostop podjetij za dobavo do omrežij.

Po oceni komisije operater prenosnega sistema (TSO) za elektriko Eles ne objavlja vseh informacij o razpoložljivih zmogljivostih, niti metod o računanju prenosnih zmogljivosti. Poleg tega je komisija Slovenijo opozorila na nezadostno čezmejno usklajevanje in sodelovanje med upravljalci omrežja za prenos električne energije in nacionalnimi organi, ki je potrebno za boljše dodeljevanje omrežne zmogljivosti na čezmejnih povezavah, kar omogoča optimalno uporabo obstoječega električnega omrežja ne samo na nacionalni, ampak predvsem na regionalni in evropski ravni.

Eles, ki v Sloveniji upravlja prenosni sistem, bo v dveh mesecih na spletni strani objavil opis splošne metodologije za prenos električne energije, konkretne izračune čezmejnih prenosnih zmogljivosti in prenosne rezerve po posameznih mejah pa bo pripravil v šestih mesecih.

Vlada je v odgovoru komisiji še zapisala, da Eles že objavlja višino prostih čezmejnih prenosnih zmogljivosti, ki so predmet objavljene dražbe, ne objavlja pa še napovedi razpoložljivih prenosnih zmogljivosti za prihodnja obdobja (teden in mesec). Za izpolnitev te zahteve bo Eles pripravil metodologijo napovedi in začel z objavami do konca leta 2009.

Slovenija bo, tako vlada, za odpravo navedenih nepravilnosti poskrbela po redni nadzorni poti, in sicer z inšpekcijo za energetiko in rudarstvo in agencijo za energetiko in rudarstvo, ki sta v skladu z energetskim zakonom pooblaščena za nadzor nad sistemskim operaterjem prenosnega omrežja. Nadzor se bo začel takoj po oddaji tega odgovora, v vladi pa pričakujejo, da bo Eles pomanjkljivosti odpravil v rokih, ki so navedeni v tem odgovoru, sicer bo sankcioniran.


Uradno besedilo: http://www.mg.gov.si/si/splosno/cns/novica/article/2159/6867/374add6701/

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI