Čisto in higiensko s cevmi Rautitan SX

Načrtovalci vodovodov v stavbah morajo nujno preprečiti zastajanje vode v delih razvodov, kjer predvidevajo manjšo porabo. Pri nas o takih napakah beremo skoraj vsak dan, saj se z legionelo, ki je posledica zastajanja, borijo celo v številnih slovenskih bolnišnicah.


Načrtovalci vodovodov v stavbah morajo nujno preprečiti zastajanje vode v delih razvodov, kjer predvidevajo manjšo porabo. Pri nas o takih napakah beremo skoraj vsak dan, saj se z legionelo, ki je posledica zastajanja, borijo celo v številnih slovenskih bolnišnicah.


Rešitev – gladki in krožni vodi

Če na daljšem cevnem odseku voda zastaja, se pri tem ogreje in omogoča pospešeno razmnoževanje mikroorganizmov. V velikih stavbah so to oddaljene pipe, ki jih občasno odpirajo, v hišah pa redko uporabljan WC za goste ali vrtna pipa. Tudi če občasno odpiramo vodo v teh odsekih, se lahko ustvarijo gnezdišča mikrobov, ki vodo po zaustavitvi spet takoj inficirajo.

 

rehau_fiting_1

Cevi Rautitan, polimerni in nerjavni fitingi ter natisne tulke sestavljajo zelo zanesljiv cevni sistem


Proizvajalec Rehau je pripravil premišljeno rešitev, ki ima dve prednosti. Fitingi sistema Rautitan SX so izdelani iz kvalitetnega nerjavnega jekla ter so tako oblikovani, da imajo zelo majhne hidravlične upore. Zaradi tega so idealni za krožne vode, saj bodo zaradi majhnih tlačnih izgub tudi morebitne obtočne črpalke majhne. Upori v razvodih Rautitan SX so celo za 70% nižji, kot v primerljivih sistemih enakih dimenzij. Zaradi tega so cevni razvodi lahko manjših premerov in vsebujejo manj vode, zato se bo v njih zamenjala vsa voda, tudi če pipo na drugem koncu odpremo samo za krajši čas.

 

Zanemarljivo majhni upori

Da lahko voda v Rautitan razvodih nemoteno cirkulira, je zaslužen tudi njihov sistem za širjenje koncev cevi in natikanje drsnih tulk. Zato na spojnih mestih ne prihaja do oženja notranjih presekov cevi, posledica pa je nizek koeficient upora ali zeta vrednost. Upori so nizki zlasti v sistemih z nerjavnimi fitingi, ki so hidravlično dognani, vsi notranji prehodi pa so gladki in zaokroženi.

 

rehau_fiting_2

Prehodni fitingi za krožne vode in spojni elementi imajo zelo majhne hidravlične upore


Za čimbolj gospodarno načrtovanje razvodov je Rehau uporabnikom pripravil brezplačno pomoč za izračunavanje zeta vrednosti na www.rehau.at/rautitan. Sedaj lahko samo z nekaj kliki ugotovimo tlačne izgube ob različnih hitrostih pretakanja vode v ceveh različnih dimenzij. 


 

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI