Tag:

Gaja Brecelj

  • Ob 10. obletnici izhajanja revije Varčujem z energijo, smo se obrnili na dve pomembni ženski in ju prosili za njuni mnenji.   Prosili smo ju, da naj nam podata mnenje, napotek ali opozorilo, ki se nanašajo na temo, ki se jima ta trenutek zdi najpomembnejša. Dobili smo dva zanimiva odgovora, ki se oba dotikata okoljskih problemov. Prva je prof. dr. …