Tag:

Jure Podkrižnik

  • Na proizvodnem obratu podjetja Podkrižnik v Nazarjah se razprostira sončna elektrarna 1 MW vršne moči. Zanjo je bilo porabljenih kar 2500 sončnih panelov, ki bodo proizvedli okrog 1000 MWh električne energije na leto. »S tem bo naše podjetje pokrilo približno 25 % svojih potreb po elektriki, poleg tega bomo znižali tudi svoj ogljični odtis, saj bomo ustvarili prihranek CO2 okrog …