Tag:

Samozadostnost

  • Prebrali smo zanimivo zaključno seminarsko nalogo geografa Francija Špolarja z Univerze v Ljubljani, v kateri je ugotavljal ali lahko občina Mirna Peč postane energetsko samozadostna. Pri tem je najbolj zanimiv način iskanja in tehtanja različnih možnosti, ki jih omogoča način poseljenosti, okolje, osončenost, meteorološke razmere in druge danosti.   ORC ima zaprt primarni krog s termičnim oljem in zaprt vodni …

  • Svetovne smernice razvoja dirigirajo vsestranski ritem prilaganja. Če odmislimo izzive, ki jih morata na področju energetske stabilnosti za vsako državo posebej uresničevati gospodarstvo in politika, ne moremo zanemariti dejstva, da današnji tehnološko povsem odvisni človek živi v hudi fazi odklopa. Zaradi hiperpotrošništva ter profitne naravnanosti svetovne ekonomije se nahajamo na točki preloma, ki nas opozarja, da bodo naši potomci plačali …