Tag:

industrijske čistilne naprave

  • V zadnjem obdobju je vse več govora o bioloških čistilnih napravah. Razlog za to je državna Uredba o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih voda, ki določa, da je treba pretočne greznice zamenjati s čistilnimi napravami do konca leta 2025. Industrijski predelovalni obrati, kot so pivovarne, sirarne, vinske kleti, mesnopredelovalni obrati in podobno, ki močno obremenjujejo odpadne vode s svojo dejavnostjo, bodo morali vgaditi industrijske …