Tag:

subvencije za zamenjavo peči

  • Nabor ustreznih peči na drva in pelete se je za dodeljevanje subvencij Eko sklada zaradi nedoseganja skladnosti z zahtevami uredbe Komisije (EU) 2015/1189 zmanjšal na nekje 12 blagovnih znamk. Kako v zadnjem letu na Eko skladu ocenjujejo zamenjavo iztrošenih peči na drva, ali so višje subvencije doprinesle k več zamenjanih iztrošenih peči na drva in pelete ter ali se zaradi …