Tag:

OVE

  • Evropska komisija je v začetku leta državam članicam EU podala predlog reforme za zasnovo trga z električno energijo (EE). Cilj reforme je odjemalce zaščititi pred preveliko nestanovitnostjo cen EE, omogočiti dostop do zanesljive energije iz čistih virov ter povečati odpornost trga. Reforma trga z električno energijo naslavlja številne zelo zahtevne izzive, predvsem pa je zanimivo, da Evropska komisija (EK) pri proizvodnji …

  • Na povečanje deleža OVE v končni rabi energije vplivajo spremembe v izkoriščanju teh virov in spremembe v končni rabi energije. Leta 2018 je bil ta delež v Sloveniji 21,15-odstoten, kar je bilo 3,85 odstotka manj, kot je znašal ciljni delež za leto 2020, leta 2019 pa je bil zaostanek 3,15-odstoten in ga v letu 2020 ni bilo mogoče nadomestiti.

  • Slovenija je imela na področju obnovljivih virov energije (OVE) ambiciozne cilje, ki so do konca leta 2020 predvidevali najmanj 25-odstotni delež OVE v bruto končni rabi energije in najmanj 10-odstotnega v prometu. Do konca lanskega leta, ki je bilo ciljno leto za doseganje zavez podnebno-energetskega svežnja Evropske unije, ji ciljev ni uspelo doseči. Zakaj ne in kako jih lahko dosežemo …

  • Nedavno je Vlada RS odobrila 10 milijonov evrov za podpore novim projektom v proizvodne naprave na obnovljive vire energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom (v nadaljevanju OVE in SPTE), vendar javni poziv zaradi potrebne predhodne odobritve spremenjene sheme s strani Evropske komisije (!) zaenkrat še ni najavljen.   Odobrenih 10 milijonov evrov za nove vstope proizvajalcev v podporno shemo …

  • Delež obnovljivih virov v oskrbi z energijo se v Sloveniji povečuje; v letu 2013 je znašal skoraj 17 %. Med temi energetskimi viri je bil delež lesa in druge trdne biomase največji, skoraj 51-odstoten.     Letošnji evropski teden trajnostne energije bo že deseti po vrsti in bo potekal od 15. do 19. junija. Evropski teden trajnostne energije sestavljajo dogodki …