Tag:

Plinovod

  • Prenovljeni energetski zakon v novogradnjah prepoveduje ogrevanje na zemeljski plin in utekočinjeni naftni plin (UNP), v strnjenih naseljih pa kurilne naprave na tekoča in trda goriva (tudi na drva in pelete), poleg tega postavlja omejitve pri koncesijah za distributerje zemeljskega plina. V javnosti je veliko razburjenja, češ da je zakon nesprejemljiv in močno posega v življenje ljudi. Na pristojnem ministrstvu očitke zavračajo.   GIZ DZP: …

  • V letu 2022 je bilo v javnosti mogoče zaznati veliko dvomov glede zanesljivosti oskrbe in cen zemeljskega plina. Pojavljala so se najrazličnejša vprašanja glede pritokov plina v Evropo, cena plina na veleprodajnih trgih pa je strmo rasla. Leto pozneje je vse drugače.

  • V Sloveniji smo z odloki o načrtih za kakovost zraka sprejeli rešitev, da ima na območjih, kjer je vsebnost prašnih delcev v zraku presežena, prednost ogrevanje z daljinsko toploto in zemeljskim plinom. Ta velja za najčistejši energent med vsemi fosilnimi gorivi, zalog je dovolj po vsem svetu, uporabljamo pa ga tako v industriji kot tudi v gospodinjstvih (za ogrevanje prostorov, …