Tag:

CO2

  • Evropska unija mora za dosego podnebne nevtralnosti do leta 2050 preoblikovati energetski sistem, ki je vir 75 odstotkov njenih emisij toplogrednih plinov. Pomembno vlogo pri razogljičenju bo imel vodik, s katerim je nedvomno povezana tudi prihodnost ogrevanja. Že danes je namreč mogoče zemeljskemu plinu dodajati do 20 odstotkov vodika in s tem občutno zmanjšati izpuste CO2.

  • Slovenska lesna industrija zagotovo zamuja svojo priložnost stoletja. Samo malo bolje se je znašla evropska. Gradnja z lesom je v resnici zapoved tega časa, vprašanje pa je, ali jo bodo lesarji znali zgrabiti?   Pozitivna CO2 bilanca Ali kdo pozna boljši ali vsaj približno primerljiv gradbeni material kot je les? Ima pozitivno CO2 bilanco in je skladišče tega plina, izredno …

  •   Posledica počasnega načina prebavljanja trave v kravjem črevesju je tvorba metana, ki je izjemno nevaren toplogredni plin, vendar ga v primerjavi CO2 skoraj ne omenjamo. Metan je 23 krat bolj nevaren od CO2, saj ima toliko večjo sposobnost zadrževanja toplote v atmosferi. Drugi viri metana so še živalski gnoj, močvirja, rudniki premoga in netesne napeljave za zemeljski plin.   …